Diskusija: Alternativni model implementacije Sejdić i Finci protiv BiH: jednodomni skupštinski sistem?

Alternativa Sejdic Finci

Diskusija: Alternativni model implementacije presude Sejdić i Finci protiv BiH: jednodomni skupštinski sistem?

ponedjeljak, 11. mart 2013, 18 sati
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, ul. Skenderija 72, sala 26, 2. sprat

govore:
Darko Brkan, UG Zašto ne
Mary Ann Hennesey, šefica ureda Vijeća Evrope u BiH
Saša Gavrić, Sarajevski otvoreni centar
Damir Banović, Centar za političke studije

Donoseći odluku u decembru 2009. godine u slučaju Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu postavio je jasan zadatak pred bh. institucije i političke elite: politički sistem BiH se mora na taj način preustrojiti, tako da se svakom/oj građaninu/ki omogući pristup Predsjedništvu BiH i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, neovisno od njihovog etničkog porijekla. Političke posljedice presude idu još dalje i impliciraju ukidanje ustavne diskriminacije u svim institucijama, na svim nivoima unutar bh. državne strukture. Od 2010. godine do danas vođeni su različiti razgovori oko provedbe presude. Političke elite nisu bile u stanju da pronađu zadovoljavajuće rješenje za sve građane/ke. Pregovori su vođeni u zatvorenim krugovima, izvan predviđenih parlamentarnih struktura. Polazeći od ovih okvira, na diskusiji Koalicije JEDNAKOST želimo da govorimo o:

– stavovima i zahtjevima Koalicije JEDNAKOST, kada je u pitanju ustavna diskriminacija;

– učešću stručnjaka/inja iz organizacija civilnog društva u procesu ustavnih reformi;

– obavezama BiH prema Vijeću Evrope i preporukama Venecijanske komisije; i

– jednom alternativnom modelu provedbe presude, koji podrazumijeva ukidanje Predsjedništva, prenošenje izvršne vlasti isključivo na Vijeće ministara, te ukidanje Doma naroda i formiranje jednodomnog državnog parlamenta.

Nadamo se Vašem učešću. Kontakt: [email protected]

Koalicija „Jednakost” nastala je iz potrebe da veliki broj građana i građanki, koji/e se ne slažu sa aktuelnim diskriminatornim uređenjem baziranim na etničkom ekskluzivitetu i dominaciji konstitutivnih naroda, dobije jedan artikulisan glas koji će se boriti za njihove interese. Trenutno Koaliciju „Jednakost“ čine 22 organizacije civilnog društva iz cijele BiH koje su se okupile oko ove zajedničke ideje. Koalicija „Jednakost” se zalaže za promjenu ustava na svim nivoima vlasti u BiH, kao i svih onih zakona koji u sebi imaju elemente diskriminacije na etničkoj osnovi, gdje one moraju donijeti suštinsku jednakost i potpuno izjednačavanje prava građana i građanki BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda sa konstitutivnim narodima u svakom pogledu.