Oznaka: publikacija

Najava analize rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u BiH

Prvi dio istraživanja potreba i problema LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini je završen. Upitnik je popunilo 550 osoba. Do kraja jula objavićemo detaljnu deskriptivno-statističku analizu rezultata istraživanja sa konkretnim preporukama za institucije. Sarajevski otvoreni centar je od početka marta do sredine maja radio na istraživanju potreba LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini koji finansira … Continued

Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica

4. Zlatiborka Popov-Momčinović, Saša Gavrić, Predrag Govedarica (priredili_e, 2012) Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Diskriminacija – Jedan pojam mnogo lica

Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti

1. Saša Gavrić, Damir Banović, Christine Krause (priredili, 2009) Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Konrad Adenauer. PDF verzija: Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine: izabrani aspekti