Oznaka: Pravno-sistemski okvir

Ljudska prava. Pravno-sistemski okvir, drugo izdanje

Saša Gajin (2012) Ljudska prava. Pravno sistemski okvir. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu/Centar za unapređivanje pravnih studija/Institut za uporedno pravo. PDF verzija: Ljudska prava. Pravno-sistemski okvir