Oznaka: ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bih

Svaka četvrta LGBT osoba u BiH žrtva je nasilja

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini nisu nikakva specijalna prava već prava koja imaju i ostali građani, te su, samim tim, za njihovu zaštitu i poštivanje nadležne sve institucije u BiH, od zavoda za zapošljavanje, pa do Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.