Oznaka: izlazak iz ormara

Mima Simić: Autanje je ultimativni aktivistički čin u životu LGBT osobe

Danas je u Meeting pointu, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, održana info sesija na kojoj se govorilo o coming outu, procesu kroz koji LGBT osobe prolaze tokom cijelog svog života. Autovanje prestvavlja otkrivanje svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, prvo samoj LGBT osobi, a onda ljudima koji ih okružuju – prijateljima, porodici, kolegama i široj … Continued

INFO SESIJA: Koliko je važan coming out LGBT osoba?

Koliko je bitno autovanje, da li doprinosi borbi za jednakost i prava LGBT osoba, šta predstavlja osobi koja se autira, šta prethodi i dolazi poslije autiranja? O ovim ali i mnogim drugim pitanjima ćete imati priliku razgovarati sa poznatom hrvatskom spisateljicom Mimom Simić.

e-novine: Come Out, Come Out, Wherever You Are

Iako se izraz coming out upotrebljava da bi označio otkrivanje prema okolini, on se često odnosi i na proces samospoznaje, otkrivanja i priznavanja homoseksualnog identiteta samome sebi. Nakon prihvatanja sopstvene homoseksualnosti/biseksualnosti ili transrodnosti, kod većine ljudi, javlja se potreba da svoja osjećanja, misli, potrebe sapšte značajnim drugima – osobama koje smatraju važnim u životu.