Oznaka: istrazivanje

Statistika o prekidima trudnoće u BiH

Tokom 16 dana aktivizma, dijelimo s vama najvažnije nalaze našeg nedavno provedenog istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini. O nepouzdanoj statistici prekida trudnoće u BiH više možete saznati ovdje.

Šta kažu zakoni u BiH o prekidu trudnoće?

U naredne dvije sedmice, koje obilježavamo kao 16 dana aktivizma, dijelimo s vama najvažnije nalaze našeg nedavno provedenog istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini. Šta zakoni kažu o prekidu trudnoće možete pročitati ovdje.

VIDEO: Stavovi građana i građanki BiH prema LGBTI osobama

Šta građani i građanke BiH misle o LGBTI osobama? U videu predstavljamo neke od najznačajnijih rezultata koje smo dobili kroz naše istraživanje Prihvatanje s distance: stavovi prema homoseksualnosti, bideksualnosti, transrodnosti i interspolnosti u BiH.

Prihvatanje s distance – stavovi prema homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti u BiH

Sarajevski otvoreni centar proveo je istraživanje o stavovima javnog mnijenja u BiH prema homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti. Istraživanje je provedeno među 1023 ispitanika/ce u dobi od 18 do 65 godina, a za cilj je imalo osigurati duboko razumijevanje položaja LGBTI osoba u BiH i faktora koji oblikuju njihovu svakodnevnicu, te dati uvid u mnijenje … Continued

Istraživanje o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini

Kako Sarajevski otvoreni centar u radu na pravima žena i rodnoj ravnopravnosti nastoji kreirati čvrstu osnovu za pristup zasnovan na dokazima (evidence-based) i potpunu dostupnost i pristupačnost usluga abortusa u svim dijelovima BiH, ovim istraživanjem nastavljamo godišnje praćenje stanja prava žena, što uključuje i oblast seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Istraživanje je provedeno među nadležnim zdravstvenim … Continued

Prezentovali/e smo istraživanje o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u BiH – prvo sveobuhvatno istraživanje na ovu temu u BiH

U petak 15. septembra u Sarajevu smo održali/e promociju našeg istraživanja o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u BiH. Istraživanje je provedeno među nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama (kliničkim centrima/klinikama, bolnicama, ordinacijama), tj. među zdravstvenim i medicinskim stručnjacima_kinjama koji_e rade na kreiranju i implementaciji politika i propisa u ovoj sferi, … Continued

Javni poziv za istraživača_icu za desk istraživanje, analizu politika i izradu Policy Brief-a u odnosu na pravne i političke oblasti i potrebe ljudskih prava LGBTI osoba u BiH

Datum objave: 30.06. 2023. godine Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje JAVNI POZIV kojim traži istraživača_icu za desk istraživanje, analizu politika (Policy Analysis) i izradu Policy Brief u odnosu na pravne i političke oblasti i potrebe ljudskih prava LGBTI osoba u BiH Opis poslova: SOC objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu … Continued

Javni poziv za istraživača_icu za procjenu praksi zastupnika_ica u pogledu poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH

Datum objave: 26.06. 2023. godine Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje JAVNI POZIV kojim traži istraživača_icu za procjenu praksi zastupnika_ica u pogledu poštivanja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH Opis poslova: SOC objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava u svrhu istraživanja znanja, stavova, percepcija i potreba zastupnika_ica Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS i … Continued