Oznaka: Istanbulska konvencija

N1 Crvena linija: O primjeni Istanbulske konvencije u regionu

Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra, gostovala je u emisiji Crvena linija televizije N1 u kojoj se govorilo o primjeni Istanbulske konvencije – Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u regionu.

EU se pridružuje Istanbulskoj konvenciji. Kako BiH napreduje sa implementacijom?

11. maja 2017. godine Vijeće Evropske unije donijelo je dvije odluke o potpisivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbulske koncencije, čime je EU potvrdila je svoju predanost borbi protiv rodno zasnovanog nasilja na svojoj teritoriji, ali i globalno, te je ojačala postojeći pravni okvir i … Continued