Oznaka: HateCrime

Mjere za rješavanje predrasudnih stavova u policiji kao način borbe protiv zločina iz mržnje

Piše: Marija Lučić – Ćatić Kada govorimo o efikasnoj borbi protiv zločina iz mržnje odnosno protupravnih ponašanja počinjenih iz predrasude kao motiva mnogo je toga što bi trebalo unaprijediti: pravni okvir, identificiranje zločina iz mržnje, prijavljivanje od strane žrtve, svjedoka i zajednice, razumijevanje koncepta među stručnjacima, podizanje svijesti o društvenoj opasnosti ovog fenomena i sl. … Continued

Mjere za poticanje prijave kaznenih djela počinjenih iz mržnje/predrasude kao motiva

Piše Marija Lučić – Ćatić Veliki broj istraživanja ukazuje na činjenicu da žrtve zločina iz mržnje iznimno rijetko prijavljuju navedena djela u komparaciji sa žrtvama drugih kaznenih djela. Mnogobrojni su razlozi za to, međutim, najistaknutiji su svakako strah od sekundarne viktimizacije, strah od osvete počinitelja,   strah od okrivljavanja za vlastitu viktimizaciju, osjećaj krivnje i srama, … Continued