Oznaka: biomedicinski potpomognuta oplodnja

Utvrđen Prijedlog Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Federaciji BiH: potrebna unapređenja

Nakon dva prijedloga zakona ( jedan od Vlade FBiH i drugi od SDPa) i nekoliko pokušaja da se regulira ova oblast u Federaciji BiH i harmonizira praksa biomedicinski potpomognute oplodnje u svim kantonima, Vlada Federacije BiH je u martu 2018. godine utvrdila Prijedlog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Zakon regulira uvjete za zdravstvene ustanove i postupke liječenja neplodnosti, a sve u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti; zdravstvenom osiguranju; o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata. Usvajanje ovoga zakona omogućilo bi svim parovima, bez obzira na materijalni status, kreditnu sposobnost ili kanton u kojem žive pristup procedurama biomedicinski potpomognute oplodnje.