Saopćenje Ženske mreže: Tražimo kvalitetnu, fer i ujednačenu praksu medicinski potpomognute oplodnje u cijeloj državi

Ženska mreža – Saopćenje za javnost

Članice Ženske mreže izražavaju zabrinutost povodom nereguliranja i neujednačenih praksi medicinski potpomognute oplodnje u BiH koje dovode do diskriminacije žena na osnovu godina starosti. Naime, kriteriji za odobravanje medicinski potpomognute oplodnje se odnose uglavnom na medicinske indikacije – dokazan sterilitet, potrebno vrijeme u braku ili vanbračnoj zajednici para koji je u pitanju i godine starosti žene. Ono što primjećujemo jeste sve češća praksa diskriminacije žena na osnovu godina starosti.

U Republici Srpskoj, dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti u cjelosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja, a ženama od 41 do 42 godine Fond finansira 50% troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u cjelosti refundira troškove.

U Federaciji BiH ne postoji zakon koji regulira ovu oblast, već je Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava određeno da kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja mogu finansirati do dva pokušaja vantjelesne oplodnje, i to ukoliko je žena starosti do 37 godina.

Relevantna medicinska istraživanja pokazuju da mogućnost uspjeha in vitro oplodnje jeste direktno povezana sa godinama starosti, ali da je ta granica individualna, tj. drugačija za svaku ženu, te da je pri obavljanju ovakvih tretmana nephodan individualiziran pristup svakom korisniku_ci. Ostvarivanje ovog prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja od neizmjerne je važnosti za parove kojima je ova procedura jedina mogućnost začeća, a liječenje neplodnosti i sama Svjetska zdravstvena organizacija smatra temeljnim ljudskim pravom.

Osnovni problem jeste što Bosna i Hercegovina još uvijek nema propisa koji bi cjelovito uređivali ova pitanja, tj. što bh. zakonodavstvo nije zauzelo jasan stav i pristup rješavanju ovog pitanja. Na nivou države, ali ni entiteta, ne postoje zakoni o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, te se na nivoima entiteta ovo pitanje – određenje dobnih granica žena i finansiranje – rješava na različite načine, što i dovodi do ovakvih razlika i neujednačene prakse. Smatramo da je neophodno na svim nivoima vlasti donijeti odgovarajuće zakone i prateće propise kojima bi se konačno kreirao jasan pravni okvir za ujednačenje propisa i praksi, sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti u svim postupcima medicinski potpomognute oplodnje, te kako bi se omogućilo finansiranje i vršenje usluga vantjelesne oplodnje za sve građane_ke podjednako.

Članice Ženske mreže osuđuju ovakvo nejednako tretiranje žena, u entitetima države, u pogledu dobne granice određene za žene, upozoravaju na pravni vakum u kojem se u ovom trenutku u BiH nalazi oblast biomedicinski potpomognute oplodnje, te pozivaju nadležne institucije na donošenje i usvajanje adekvatnih zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i liječenju neplodnosti kojima će se regulirati ova oblast, kao i postupanja javnih i privatnih medicinskih ustanova sa individualiziranim, jednakim i fer pristupom svakom paru, pogotovo ženama u pogledu određenja godina starosti do kojih se žena može podvrgnuti ovom tretmanu.