Oznaka: BiH i EU

Poziv na promociju i diskusiju Alternativnog izvještaja o napretku BiH u procesu evropskih integracija

Alternativni izvještaj o napretku BiH prikazuje poziciju BiH u procesu EU integracija u posljednjih godinu dana, tačnije za period juli 2013. – juli 2014.   Fokus ovog izvještaja je na oblastima: ljudska prava, funkcionisanje države, pravosuđe i korupcija te tranziciona pravda, tj. na političkim kriterijima EU integracija. Iz ugla organizacija civilnog društva želimo da prikažemo … Continued