Poziv na promociju i diskusiju Alternativnog izvještaja o napretku BiH u procesu evropskih integracija

Logo inicijative BHS (2)

Alternativni izvještaj o napretku BiH prikazuje poziciju BiH u procesu EU integracija u posljednjih godinu dana, tačnije za period juli 2013. – juli 2014.

 

Fokus ovog izvještaja je na oblastima: ljudska prava, funkcionisanje države, pravosuđe i korupcija te tranziciona pravda, tj. na političkim kriterijima EU integracija.

Iz ugla organizacija civilnog društva želimo da prikažemo trenutno stanje i da ponudimo alternativu zvaničnom izvještaju o napretku, koji objavljuje Evropska unija u oktobru svake godine.

Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine
u procesu evropskih integracija

 Petak, 18.07.2014, 12:00h
Sarajevo, Mediacentar

Govore:
Fedra Idžaković, Prava za sve
Saša Gavrić, Sarajevski otvoreni centar
Tijana Cvjetićanin, Zašto ne

Moderira:
Damir Banović, Centar za političke studije

Mjesto održavanja: Mediacentar, ulica Kolodvorska broj 3, Sarajevo.
Datum i vrijeme: petak, 18.07.2014, 12:00-14:00h.

Promocija i diskusija će se organizovati na BHS jeziku, ali je obezbjeđen simultani prevod za engleski jezik.
Molim Vas da potvrdite prisustvo na promociji najkasnije u srijedu 16.07.2014.g. do 17:00h. Kontakt osoba: Inela Hadžić, koordinatorica programa
Mail: [email protected],ba ili na telefon 033 200 073.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija organizacija civilnog društva koja doprinosi praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije. Saznajte više o inicijativi http://eu-monitoring.ba/o-inicijativi/