Oznaka: ankara

Četvrti sastanak Regionalne mreže protiv homofobije u Ankari

U Ankari će se od 12. do 15. marta 2013. održati Četvrti regionalni sastanak mreže. Sastanku će prisustvovati predstavnici_e LGBT organizacija i organizacija koje se bave pravima žena iz 19 zemalja od Sjeverne Afrike do Kavkaza, Srednjeg Istoka do Balkana: Albanije, Alžira, Armenije, Azerbejdžana, Bosne i Herzegovine, Hrvatske, Egipta, Gruzije, Grčke, Iraka, Izraela, Kosova, Lebanona, … Continued