SOC zahtjevi za jednakost – Šta tražimo kada govorimo o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u BiH?

Sarajevski otvoreni centar vam predstavlja osnovne tačke i zahtjeve o onome što mi tražimo kada je riječ o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2019/2020 godini. Pregled potpune infografike možete pronaći na LINKU.