SOC na seminaru Kreativne snage: Osnaživanje ljudi – ideje vrijedne promicanja

creative forces logoU organizaciji Civil Right Defenders-a, organizovan je seminar Kreativne snage, Osnaživanje ljudi – ideje vrijedne promicanja. Seminar se održavao u Crnoj Gori, u Pržnu, i trajao je 6 dana, od 22-27. oktobra 2013. godine. Organizacije na ovom seminaru dolazile su iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije. Seminaru su prisustvovale i učesnice iz Sarajevskog otvorenog centra, Dina Vilić i Latifa Imamović.

Cilj seminara bilo je obučiti ljude kako na najbolji način spremiti kampanju ili projekat, predstaviti je javnosti, pridobiti ciljanu grupu, i ojačati zajednicu sa kojom se radi. Dosta pažnje se posvetilo i najjačem alatu u lobiranju i zagovaranju, a to su socijalni mediji. Predavanje o ovome održao je svjetski poznat novinar i konsultant za strategiju medija, David Brewer. Predavanje o strategijama u komunikaciji održao je Ruben Brunsveld, koji dolazi sa Štokholmskog instituta za javni govor, pri čemu se pažnja naročito posvetila tome kako se povezati sa ciljanom grupom, bez obzira da li su to donatori kojima se predstavlja projekat, ili zajednica ljudi koju se želi osnažiti. Svaka od organizacija imala je za zadatak da napiše govor i predstavi jednu ideju pred svima.

Maša Milutinović i Ivan Đurić iz YIHR-a pričali su o tome kako sa malim budžetom sprovesti velike ideje. Taktike i metodologiju video zapisa, kao alata u zagovaranju, predavao je producent i zagovarač za ljudska prava, Chris Michael, te je svaka od organizacija morala napraviti video-kampanju od nekoliko minuta.

Kako od ideja napraviti konkretan projekat, sa jakim efektom, objašnjavao je Srećko Šekeljić, a zadatak je svakoj organizaciji bilo predstaviti ideju na konkretan, koncizan i dosljedan način. Nakon toga, Heda Krausz Sjorgen, dramaturginja i producentica iz Švedske, govorila je o svom projektu SEDAM, dokumentarnoj drami koja govori o sedam snažnih, nepokolebljivih, žena, čije tekstove širom svijeta, na pozorišnoj sceni, čitaju druge uspješne žene.

Predstavljen je još jedan važan alat – ushahidi open source projekat. Ushahidi, što znači svjedočanstvo na svahiliju, je web stranica koja je prvobitno razvijena kako bi se na karti mogli mapirati izvještaji o nasilju u Keniji. Do sada je ova stranica prerasla u platformu koja se koristi diljem svijeta kao interaktivni alat za mapiranje.

Svaka od organizacija morala je, prvog dana seminara, predstaviti ideju na kojoj želi raditi, i u toku sljedećih 6 dana ideja se razvijala u projekat, koji je šesti dan predstavljen pred svima, te usmeno ocjenjivan.