Škola LGBTI aktivizma – III modul – O diskriminaciji, nasilju i aktivizmu, sad i ovdje!

skolicaŠkola LGBTI aktivizma nastavlja se planiranim tokom. Nakon priče o queeru, seksualnosti, lezbejskom pokretu, došao je red na razgovor i učenje o teorijskim ali i praktičnim aspektima borbe za slobodu, jednakost i solidarnost.

Kroz ovaj modul vodila nas je Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra, predstavljajući pravni okvir aktivističkog djelovanja. Vladana je jedna od menadžerica SOC-a, pravnica i aktivistkinja koja je na zanimljiv i interaktivan način objasnila proces prijavljivanja događaja, odnosa sa službenim licima, sve zakone vezane za ovu oblast na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Takođe je govorila iz ličnog iskustva višegodišnjeg rada sa službenim licima policije u Bosni i Hercegovini, navodila je interesantne i ilustrativne primjere te je pružila potpuno novi uvid u rad policije, lične priče policajaca_ki i njihove doživljaje LGBTI populacije.

1926778_863814656978049_8668723884135529252_nSvu teoriju uspješno je manifestovala na primjerima i događajima – onim koji su bili prijavljeni, kao i onima koji nisu. Govorila je o zločinu iz mržnje kao bitnoj odrednici u pravnom sistemu, te na koji način ovaj motiv povećava eventualnu izrečenu kaznu. Konačno, Vladana je dala jedan neophodan i izuzetno važan pravni okvir polaznicama_ima Škole, jer je djelovanje u sistemu nemoguće bez poznavanja ovih ključnih mogućnosti i ograničenja.

U dijelu razgovora o organizovanju javnih okupljanja, akcija i protesta, kojih je potrebno sve više u društvu u kojem živimo, o zauzimanju javnih prostora koji svakako pripadaju nama, ali ih je neophodno uvijek ponovo osvajati, govorio je aktivista iz Prijedora, Nikola Kuridža.

nikolakuridzaNikola je mirovni i LGBTI aktivista Centra za mlade Kvart, iz Prijedora, jedan od osnivača Inicijative ”Jer me se tiče” i njen aktivni član. On je govorio o iskustvima organizovanja visoko rizičnih javnih skupova, zauzimanju javnog prostora, mogućim alternativnim načinima borbe van okvira NVO sektora. Upozorio je polaznice_ke šta je neophodno činiti u rizičnim situacijama i kako zaštiti sebe i ljude oko sebe u, ponekad neizbježnim, situacijama opasnosti.

Tokom ove sesije je posebno naglašena važnost zajedničkog djelovanja svih ”lijevih” faktora u društvu, solidarnost na osnovnom nivou prepoznavanja saveznika_ca kao najnižem zajedničkom imenitelju. Borba protiv fašizma u svim njegovim pojavnostima i izbjegavanje nepotrebne podjele na frakcije među saborcima i saborkinjama.

Konačan zaključak trećeg modula Škole jeste da se borba isplati, da su pomaci vidljivi, nekada izuzetno spori, ali evidentni. Odbijamo da živimo u strahu i diskriminacijom obojenoj stvarnosti. Borba je teška, duga i beskonačna, ali u tome i jeste njena poenta, jer sve što je dostižno u svojoj apsolutnosti nije vrijedno težnje. Sloboda se uvijek ponovo osvaja!

Do kraja Škole LGBTI aktivizma imamo još nešto više od mjesec dana i čeka nas još zanimljivih tema i predavača_ica. Hvala svima koji aktivno dolaze i učestvuju na časovima!