Regionalne konferencije – Izvan zakona: pravna regulacija životnih zajednica osoba istog spola i Dijalog o transrodnosti – trans* kao političko i zdravstveno pitanje

SOC logo 1 - 001POZIVNICA

REGIONALNE KONFERENCIJE

IZVAN ZAKONA: PRAVNA REGULACIJA ŽIVOTNIH ZAJEDNICA

OSOBA ISTOG SPOLA

i

Dijalog o transrodnosti – Trans* kao političko i zdravstveno pitanje


u okviru programa za Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, Sarajevski otvoreni centar ima čast pozvati Vas da prisustvujete dvjema jednodnevnim tematskim konferencijama koje će se održati 01.06. i 02.06. 2015. godine u Sarajevu.

Konferencijama Izvan zakona: Pravna regulacija životnih zajednica osoba istog spola i Dijalog o transrodnosti – Trans* kao političko i zdravstveno pitanje Sarajevski otvoreni centar želi otvoriti dijalog o ljudskim pravima i jednakosti LGBT osoba u bh. društvu.

Neposredno nakon završetka konferencije 02.06.2015. navečer bit će otvorena javna dokumentaristička izložba o pravima i aktivizmu LGBT osoba SVA LJUDSKA BIĆA RAĐAJU SE SLOBODNA i po prvi put dodijeljena Nagrada za unapređenje ljudskih prava LGBT osoba u BiH u 18h u umjetničkoj galeriji Collegium Artisticum.

NAPOMENA: Možete se prijaviti na učešće na samo jednu od konferencija ili na obje, sa obaveznim naglaskom na koju od konferencija se prijavljujete. Troškovi hrane, eventualnog prevoza i smještaja će biti pokriveni učesnicima_cama koji_e dolaze iz Bosne i Hercegovine. Prevod na engleski i BHS jezike je obezbijeđen za oba dana. Molimo vas da svoje učešće na konferencijama potvrdite Sarajevskom otvorenom centru do 24.05.2015. godine na e-mailove: [email protected] i [email protected] ili faxom na broj: 033 551 002.

Da bi se zaštitila sigurnost prisutnih, tačno mjesto održavanja konferencije bit će potvrđeno svakom učesniku_ci nakon prijave, kao i detaljne agende konferencija. Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona 033 551 000, kontakt osobe Vladana Vasić, Naida Kučukalić i Emina Bošnjak.

Više o ovim događajima možete pronaći na sljedećim linkovima:

Pozivnica na konferencije Izvan zakona i Dijalog o transrodnosti

Program Konferencije Izvan zakona

Program Konferencije_Dijalog o transrodnosti