Prva edukacija policajaca_ki o zaštiti prava LGBT osoba u BiH

IMG_7090-250x166Konjic, 23. i 24. septembar 2013.

U okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska Unija, a implementira Fondacija Heinrich Böll, zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, Sarajevski otvoreni centar ponosno najavljuje prvi trening namijenjen policajcima_kama u zajednici Kantona Sarajevo o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta koji će se održati 23. i 24. septembra 2013. u Konjicu. Cilj ovog treninga je senzibilizacija policijskih službenika_ca za probleme LGBT osoba i potrebe za punom implementacijom i zaštitom ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Ovaj trening predstavlja novi korak u saradnji Sarajevskog otvorenog centra s Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Podsjećamo da je, u okviru zajedničkog rada na izgradnji povjerenja između LGBT osoba i policijskih službenika_ca, MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, početkom 2013. godine u sve policijske stanice postavio plakate kojima se LGBT osobe ohrabruju na prijavljivanje kršenja njihovih ljudskih prava, te ističe da je policija tu i jednako štiti sve građane_ke bez diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. U proteklom periodu, MUP KS-a i Ured policijskog komesara KS su pokazali zavidan nivo spremnosti na saradnju, što je rezultiralo prvom neformalnom edukacijom policijskih službenika o zaštiti prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Tokom otvorenog i interaktivnog dvodnevnog treninga, dvadeset policajaca_ki će imati priliku da nauče više o terminologiji vezanoj za seksualnu orijentaciju i rodni identitet, rade na razbijanju predrasuda i stereotipa prema LGBT osobama, i senzibiliziranom pristupu LGBT osobama žrtvama zločina iz mržnje: o krivičnim djelima motivisanim predrasudom na osnovu seksualne orijentaciji i rodnog identiteta, te o postupanju sa žrtvama takvih zločina. Facilitatori_ke treninga su stručnjaci_kinje na polju zločina iz mržnje i ljudskih prava LGBT osobe i aktivisti_kinje za prava LGBT osoba iz regije i Bosne i Hercegovine: Saša Gavrić, Saša Bojanić, Sanja Juras, Vladana Vasić i Slobodanka Dekić.