10 godina SOC-a: Mediji kao važni saveznici u borbi za vidljivost i jednakost

RAD S MEDIJIMA – Zajedno do unapređenja izvještavanja o LGBTI osobama

Već šest godina Sarajevski otvoreni centar predano radi sa medijima i predstavnicima_ama medija, kako bi se borio protiv predrasuda i stereotipa prema LGBTI osobama koji su često rezultat neodgovornog medijskog izvještavanja, te kako bi unapređivao izvještavanje o LGBTI osobama. Ključne u ovom radu su analize medijske reprezentacije LGBTI osoba, Škola za studente_ice novinarstva i komunikologije i mlade novinare_ke, te info sesije i saradnja s medijskim partnerima

Piše: Lejla Huremović

U savremenom društvu mediji predstavljaju najvažniji način komunikacije, te mogu doprinijeti i poboljšanju stanja LGBTI ljudskih prava. Kontinuitet i senzibilitet u pristupu i znanje novinara_ki su od izuzetne važnosti kako se stereotipi i predrasude ne bi prenosili iz medijske u opću sferu društva. S tim u vezi, SOC je prije šest godina počeo pratiti i analizirati medijsku reprezentaciju LGBTI osoba, te na osnovu tih analiza raditi na konkretnim koracima, putem kojih se doprinosi profesionalnom i etičkom medijskom izvještavanju.

Već pet godina zaredom SOC organizira i Školu za studente_ice novinarstva i komunikologije i mlade novinare_ke pod nazivom Odgovorno novinarstvo: LGBTI osobe i mediji. Vjerovali_e smo da je neophodno raditi sa mladim ljudima, studenticama i studentima koji će tek ući u medijske kuće i početi izvještavati o različitim temama, pa tako i o LGBTI osobama. Budući da je poznato da fakulteti u BiH ne posvećuju dovoljno pažnje izvještavanju o LGBTI osobama, smatrali smo da je neophodno napraviti jednu ovakvu školu i barem malom broju studenata_ica pružiti priliku da nauče više o LGBTI osobama i izvještavanju o LGBTI temama. Kroz pet škola je prošlo više od 70 studenata_ica i mladih novinara_ki koji_e su danas naši_e saradnici_e, jer oni_e koji_e danas rade u medijima na profesionalan način izvještavaju o LGBTI temama. Neki od učesnika_ca ove škole su postali stalni ili povremeni saradnici_e našeg portala LGBTI.ba.

Info sesija i portal LGBTI.ba

Godine 2012. smo objavili_e Priručnik za novinare/ke o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama – Izvan četiri zida, te 2013. godine Kratki vodič kroz profesionalno izvještavanje o LGBT temama, a sve kako bismo doprinijeli_e boljem razumijevanju i izvještavanju o LGBTI osobama.

Godine 2013. smo pokrenuli_e prvi LGBTI info portal u BiH, prvobitno nazvan Lgbt-prava.ba, a 2014. preimenovan u LGBT.ba, i konačno, 2016. godine u LGBTI.ba. To je platforma na kojoj otvaramo i propitujemo različita pitanja od značaja za lezbejke, gejeve, biseksualne, trans i interspolne osobe. Od marta 2014. do sredine augusta 2017. godine imao je 346.364 posjeta

Od 2013. godine smo počeli_e da radimo i mjesečne info sesije, u cilju stavljanja u medijski prostor određenih tema o kojima se (do) tada nije izvještavalo ili se izvještavalo na pogrešan, stereotipan, senzacionalistički način. Info sesije su bile dobar način da se direktno razgovara o određenim temama, te da se na licu mjesta upoznaju novinari_ke i sa njima razgovara o LGBTI temama.

Sve ove aktivnosti su rađene s namjerom da se utiče i kvantitativno i kvalitativno na medijsko izvještavanje, te da se doprinese vidljivosti LGBTI osoba u javnosti.

Godine 2013. smo pokrenuli_e prvi LGBTI info portal u BiH, prvobitno nazvan Lgbt-prava.ba, a 2014. preimenovan u LGBT.ba, i konačno, 2016. godine u LGBTI.ba. To je platforma na kojoj otvaramo i propitujemo različita pitanja od značaja za lezbejke, gejeve, biseksualne, trans i interspolne osobe. Od marta 2014. do sredine augusta 2017. godine imao je 346.364 posjeta.

Direktna saradnja sa medijima

Već pet godina zaredom SOC organizira i Školu za studente_ice novinarstva i komunikologije i mlade novinare_ke pod nazivom Odgovorno novinarstvo: LGBTI osobe i mediji. Kroz pet škola je prošlo više od 70 studenata_ica i mladih novinara_ki koji_e su danas naši_e saradnici_e, jer oni_e koji_e danas rade u medijima na profesionalan način izvještavaju o LGBTI temama

Tokom svih ovih godina još jedan važan segment bila je i direktna saradnja sa medijima koje smo odredili_e kao važne saveznike u našoj borbi. Radili_e smo, a sa nekim od njih još uvijek radimo, direktno sa portalima bljesak.info, tacno.net, 6yka.com, e-trafika.net, radiosarajevo.ba, klix.ba, TV i radijskim kućama Federalna televizija, Radio Slobodna Evropa, BH Radio 1 i s mnogim drugim.

Prateći i analizirajući medijsko izvještavanje zaključili_e smo da se zaista otvorio prostor za izvještavanje o LGBTI temama, te da se sve veći broj novinara_ki angažuje i izvještava o problemima i životu LGBTI osoba. Od 2015. godine pa do danas nastavljen je trend povećanja, kako kvantitativnog tako i kvalitativnog, izvještavanja o LGBTI temama. Poređenja radi, u 2016. godini je bilo ukupno 1299 medijskih objava, dok je za samo pola 2017. godine zabilježen približno ovoliki broj. To nas raduje i nadamo se da će se ovaj trend nastaviti, pogotovo kada govorimo o profesionalnom, nesenzacionalističkom pristupu izvještavanju o LGBTI osobama.

Kroz naš rad sa medijima u posljednjih šest godina doprinijeli smo vidljivosti LGBTI tema i osoba u bosanskohercegovačkim medijima. Pružili_e smo LGBTI zajednici vjerodostojne i relevantne informacije o LGBTI pravima i svakodnevnom životu putem prvog i jedinog LGBTI info portala LGBTI.ba. Kroz različite medijske kampanje na web portalima, televiziji, radiju i u printanim medijima otvorili_e smo prostor da se čuje glas LGBTI zajednice u BiH.

Marija Arnautović, novinarka Radija Slobodna Evropa i dugogodišnja saradnica SOC-a

SOC je odigrao najznačajniju ulogu u promovisanju prava LGBTI osoba kroz saradnju s medijima

Saradnju sa Sarajevskim otvorenim centrom započeli_e smo prije nekoliko godina. Radio Slobodna Evropa je, budući da smo opredijeljeni_e da izvještavamo i promovišemo ljudska prava, i ranije pratio rad SOC-a, no konkretnu saradnju započeli_e smo izradom specijalnih emisija. Kroz taj rad smo, čini mi se, i jedni_e i drugi_e mnogo naučili_e. Neizmjerna je pomoć koja nam je stizala od ljudi koji rade u SOC-u, kroz savjete, kontakte i ostalo, bilo da smo radili_e teme koje se odnose na ugrožavanje prava LGBTI osoba, bilo da je riječ o emisijama koje su govorile o zločinu počinjenom iz mržnje. Čini mi se da je tim Sarajevskog otvorenog centra mnogo ozbiljnije od svih ostalih nevladinih organizacija shvatio koliko je važna saradnja sa medijima i da su to kroz sve ove godine pokazali_e na najbolji mogući način. Tako je bosanskohercegovačko društvo, čini mi se, danas mnogo otvorenije da sasluša priče koje su prije nekoliko godina bile apsolutni tabu.

Sarajevski otvoreni centar, je, po meni, odigrao najznačajniju ulogu u promovisanju prava LGBTI osoba, i svih tema koja se tiču tih prava. To su uradili_e na jedinstven način – kroz saradnju sa medijima i edukaciju medija, što smatram da je jedna od najvažnijih karika u procesu osvještavanja društva o pojedinim temama. Taj rad vidljiv je ukoliko se osvrnemo nekoliko godina unatrag, kada u medijima nije bilo apsolutno nikakvih tema koje su se ticale LGBTI osoba, i danas kada je slika mnogo drugačija. Mislim da je za to zaslužna saradnja koju je SOC uspio da uspostavi sa medijima, kao malo koja nevladina organizacija u BiH, kao i konstantan rad na edukaciji novinara_ki o tome kako će na pravilan način izvještavati o ovim temama.