Ženska mreža BiH

15/01/2015
Osvrt na izvještaj: Neokonzervativne prijetnje seksualnim i reproduktivnim pravima u Europskoj uniji

Ovaj tekst predstavlja osvrt na izvještaj koji je rezultat rada tima CESI-ja. Izvještaj se odnosi na djelovanje neokonzervativnih grupacija i njihovu političku agendu koja je...

14/01/2015
Izvještaj sa konferencije “2015. kao godina prekretnica za prava žena u Bosni i Hercegovini?” Ženske mreže BiH

Ženska mreža BiH je 22. decembra 2014. godine u Hotelu Hollywood organizirala konferenciju pod nazivom “2015. godina kao prekretnica za prava žena u Bosni i Hercegovini“....

12/01/2015
Izvještaj sa radionice jačanja kapaciteta ŽMBiH – Monitoring ženskih prava u BiH

U okviru projekta “Unapređenje ženskih ljudskih prava kroz jačanje Ženske Mreže BiH”, koji realizuju Fondacija CURE i Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Norveške...

22/12/2014
Izborom Vlade Republike Srpske zanemaruje se polovina stanovništva BiH!

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i Ženska mreža BiH upozoravaju: Izborom Vlade Republike Srpske zanemaruje se polovina stanovništva. Pri izboru vlada...

14/10/2014
Kuća kao svakodnevni front borbe

U Historijskom muzeju BiH u Sarajevu je u četvrtak, 9. oktobra, otvorena izložba Moja kuća je i tvoja kuća, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra i Udruženja za kulturu...

29/08/2014
Ženska mreža BiH osuđuje prijedlog SDP-a za skraćivanje porodiljskog odsustva

Ženska mreža najstrožije osuđuje ovu izjavu u kojoj se, prije svega, narušavaju osnovna ženska, ali i dječija prava zagarantovana ustavima i konvencijama u BiH....