Program obilježavanja IDAHOT-a u Bosni i Hercegovini

Od 2005. godine, 17. maj se obilježava kao međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT). Ovaj dan se obilježava u više od 130 zemalja u svijetu, a službeno su ga priznale mnoge zemlje, kao i Europski parlament. Dana 17. maja 1990. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je skinula homoseksualnost sa liste mentalnih bolesti u posljednjem izdanju Međunarodne klasifikacija bolesti.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije je podsjetnik na važnost LGBTI ljudskih prava diljem svijeta. Taj dan je također povod mnogim različitim akcijama koje ukazuju na diskriminaciju i nasilje s kojima se LGBTI osobe svakodnevno suočavaju.

LGBTI osobe čine oko 10% stanovništva svake zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ipak, LGBTI BiH građani/ke najčešće ostaju potpuno nevidljivi/e u društvu zbog nasilja, straha, isključenosti i diskriminacije.

U protekle dvije godine, Bosna i Hercegovina i njeni entiteti počeli su da rade na suzbijanju homofobije i transfobije, ali u pitanju su tek osnovne mjere kojima bi se unaprijedio položaj LGBTI osoba. Nažalost, većina ovih mjera još uvijek je skoncentrisana isključivo na borbu protiv nasilja i diskriminacije, te se nije radilo na zakonodavnim rješenjima i programima kojima bi se obezbijedila de facto ravnopravnost LGBTI bh. građana/ki sa njihovim cisrodnim i heteroseksualnim sugrađanima/kama. Naše susjedne zemlje su daleko naprednije u tom pogledu. Povorka ponosa se organizira u Hrvatskoj već deset godina za redom, a istospolni parovi mogu stupiti u zakonski priznato partnerstvo. Također, proces promjene oznake spola na ličnim dokumentima znatno je olakšan u Hrvatskoj te ne podrazumijeva prolazak potpune medicinske prilagodbe. Crna Gora je prva zemlja u našem okruženju koje je na državnom nivou usvojila strategiju i akcijski plan za unapređenje života za LGBTI osobe. Srbija i Crna Gora pokrivaju troškove medicinske prialgodbe spola kroz redovno zdravstveno osiguranje svojm transeksualnim građanima/kama.

Ovog maja svim svojim aktivnostima zahtijevamo od BiH, njenih entiteta, kantona i Brčko distrikta da počnu intenzivno raditi na pitanjima od značaja za ljudska prava i svakodnevni život LGBTI osoba u BiH. Ne smijemo dopustiti da BiH bude izolirani slučaj u obitelji europskih zemalja koje garantuju jednaka prava svim svojim građanima/kama, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili spolne karakteristike.

I ove godine se IDAHOT obilježava u više gradova u BiH, a cjelokupni program možete pogledati ovdje.