Oznaka: javno mnijenje

VIDEO: Stavovi građana i građanki BiH prema LGBTI osobama

Šta građani i građanke BiH misle o LGBTI osobama? U videu predstavljamo neke od najznačajnijih rezultata koje smo dobili kroz naše istraživanje Prihvatanje s distance: stavovi prema homoseksualnosti, bideksualnosti, transrodnosti i interspolnosti u BiH.

Prihvatanje s distance – stavovi prema homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti u BiH

Sarajevski otvoreni centar proveo je istraživanje o stavovima javnog mnijenja u BiH prema homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti. Istraživanje je provedeno među 1023 ispitanika/ce u dobi od 18 do 65 godina, a za cilj je imalo osigurati duboko razumijevanje položaja LGBTI osoba u BiH i faktora koji oblikuju njihovu svakodnevnicu, te dati uvid u mnijenje … Continued

56,5% BiH građana_ki još uvijek smatra da „homoseksualnost treba liječiti“

Fondacija Heinrich Böll – Ured za BiH, zajedno s partnerskim organizacijama, Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom implementira projekt „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“ koji finansira Evropska unija. U sklopu projekta sprovedeno je kvantitativno istraživanje širom Bosne i Hercegovine kako bi se bolje razumjeli razlozi za homofobiju/transfobiju te diskriminaciju na osnovu seksualne … Continued