Upoznajte učesnice i učesnike pete generacije Akademije ravnopravnosti

Nakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti u protekle četiri godine, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar u 2019. organizuju petu generaciju Akademije ravnopravnosti – platforme za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika_ca, lidera_ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Ovogodišnja Akademija ravnopravnosti je namijenjena zastupnicima_ama, tj. poslanicima_ama na državnom i entitetskom nivou vlasti te zastupnicima_ama kantonalnih skupština, savjetnicima_ama lidera_ki političkih stranaka i ministara_ica na državom, entitetskom i kantonalnom nivou, te članovima_cama rukovodećih partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka u BiH,  koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u bh. društvu.

Akademija ravnopravnosti 2019 sastoji se od tri modula, koja će se održati od marta do maja 2019. godine. U nastavku možete da pročitate kratke biografije učesnika_ca Akademije ravnopravnosti 2019.

Aida Baručija (Zenica) – zastupnica Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Aldijana Birdžo (Sarajevo) – vijećnica DF-a u Općnskom vijeću Hadžići.

Alisa Hajdarović (Mostar) – zastupnica SDA u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i predsjednica Kantonalnog odbora Asocijacije žena SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Amila Hodžić (Živinice) – zastupnica SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona i predsjednica Općinskog odbora SDP-a Živinice.

Amira Aganović (Sarajevo) – sindikalna povjerenica u školi ”Avdo Smajlović” i članica Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.

Ana Konta (Livno) – članica Predsjedništva DF-a, voditeljica Kantonalnog odbora mladih DF-a u Kantonu 10 i članica Odbora za pitanja mladih Političke akademije DF-a.

Andrea Dorić (Banja Luka) – poslanica Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske i članica Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

Azra Okić (Tuzla) – zastupnica SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona, potpredsjednica Glavnog odbora SPD-a i potpredsjednica Foruma žena SDP BiH.

Bernada Jukić – Kličić (Bosanski Petrovac) – zastupnica SDA u Skupštini Unsko-sanskog kantona, v.d. predsjednice Asocijacije žena Općinskog odbora SDA Bosanski Petrovac.

Daliborka Kotorić (Doboj) – zasposlena u Cenru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Doboju.

Dinka Hajrić (Sarajevo) – stručna saradnica Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije.

Dženana Hodžić (Sarajevo) – samostalna zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, zamjenica Predsjednika Kluba samostalnih zastupnika.

Hamid Salihagić (Sarajevo) – član Općinskog odbora SBB-a Općine Novo Sarajevo.

Ivanka Marković (Banja Luka) – poslanica SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i zamjenica Predsjednika Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

Ladina Kolenda (Sarajevo) – sekretarka Kantonalnog odbora Foruma mladih SDP-a Sarajevo.

Mara Milošević (Modriča) – poslanica SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i članica Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

Mevlida Bandić (Sarajevo) – vijećnica DF-a u Općinskom vijeću Hadžići.

Mijo Perkunić (Pelagićevo) – poslanik Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

Mirela Memić (Lukavac) – zastupnica SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Mirjana Marinković – Lepić (Tuzla) – zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Omar Memišević (Breza) – član SBB-a, predsjednik Komisije za mlade i jednakost spolova Općine Breza.

Orjena Vuković – sekretarka Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

Sanela Dumanjić (Sarajevo) – članica Glavnog odbora SBB-a i predsjednica Foruma žena Općinskog odbora SBB-a Općine Centar, Sarajevo.

Saudin Sivro (Sarajevo) – predsjednik Kantobalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog Kantona Sarajevo te predstavnik BiH ispred svih sindikata obrazovanja u Stalnom komitetu za ravnopravnost pri ETUCE-u u Briselu.

Sedmedin Amiđić (Kakanj) – zastupnik DF-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Senaid Begić (Zenica) – zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, član Glavnog odbora SDP-a, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a Zeničko-dobojskog kantona i član Predsjedništva SDP-a.

Suzana Krišto (Busovača) – zastupnica HDZ-a BiH u Skupštini Srednjobosanskog kantona.

Vildana Kulić (Busovača) – zastupnica DF-a u Skupštini Srednjobosanskog kantona.

Zinajda Hadžić (Sanski Most) – zastupnica SDA u Skupštini Unsko-sanskog kantona i članica Glavnog odbora Asocijacije žena SDA.

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta političkih lidera_ki u oblasti ravnopravnosti spolova i politika ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH u svrhu unapređenja prava građana_ki Bosne i Hercegovine, te jačanje saradnje između donositelja_ica odluka sa predstavnicima_ama organizacija civilnog društva u BiH.