Pregled predavanja – Feministička škola 01. august

Prošlu subotu smo održali treći set predavanja u sklopu Feminističke škole Žarana Papić. Naši polaznici_ce su otvorili_e teme ideologije: njenih osnovnih konceptualizacija, modusa čitanja (popularne) kulture, psihoanalitičkog doprinosa teoriji ideologije, i feminističkih čitanja ideoloških aparata države.

Imali smo priliku slušati predavanja Nebojše Jovanovića, doktora filozofije iz komparativnih rodnih studija kroz istraživanja bosanskohercegovačkog i jugoslavenskog kinematografskog naslijeđa, analiziranog u njegovom društveno-političkom kontekstu. Nebojša je također asistent na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, odsjek za Produkciju i menadžment (predmet: Historija i teorija filma).

U nastavku donosimo kratak pregled predavanja.

Počevši od definicije(a) ideologije, raspravljalo se o osnovnim konceptima pojave koja je svuda oko nas, koju kreiramo i živimo, kojom uređujemo društveno-političke poretke, vrijednosti i osobne odnose – kroz ekonomiju, politiku/ političku ekonomiju, klasne odnose, klasne borbe, definiranje pojava kao prirodnih, na kraju krajeva kroz državu i njene aparate. Razgovaralo se o odnosima ideologije i nauke, ideologije i vjerovanja i njihovim razlikama kroz praktične primjere.

Poseban dio predavanja je posvećen osnovama psihoanalize i njenih metoda i doprinosa teoriji ideologije.

Polaznici_e su imali_e priliku kroz primjere muzičkih spotova, TV serija (tzv. sapunica) i filmskih scena analizirati ideološke pozadine žanrova popularne kulture i razmjere u kojima su održavali/održavaju status quo, odnosno imaju subverzivni potencijal i elemente. Bavili smo se prikazivanjima scena seksualnog nasilja u bh. filmovima, ali i široj povijesti umjetnosti, od antičke do savremene. Dubljom analizom filmskih prikaza i priča je moguće dobiti uvide i u širi kinematografski kontekst u kome su ti filmovi nastali, da li je bilo cenzure i kakve, uključujući i kulturnu politiku, njoj pripadajuću producentsku praksu, ekonomiju i državnu regulativu.

Na okončanju predavanja ostala su otvorena mnoga pitanja glede dometa ideologije u naše odnose i „izbore“, a posebno u vezi sa uticajem na ustanovljene odnose moći.