Predstavnici_ce Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo razumiju zašto je bitno govoriti o pravima LGBTI osoba

30.10.2017. godine  Sarajevski otvoreni centar je održao poludnevnu  info sesiju s predstavnicima_cama resornih ustanova Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, tačnije za iduće resorne ustanove: JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo, KJU Porodično savjetovalište, KJU Disciplinski centar za maloljetnike te samo Ministarstvo. Info sesija je bila edukativnog karaktera, a za cilj je imala kako edukaciju tako i senzibilizaciju predstavnika_ca ovih ustanova o pitanjima koja se odnose na LGBTI populaciju.

U prvom dijelu poludnevne  info sesije govorila je Slobodanka Dekić koja je predstavila život LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Fokus je bio na nasilju i diskriminaciji prema LGBTI osobama, njihovom strahu, te važnosti podrške i coming outa. Razlog stavljanja fokusa na nasilje i diskriminaciju naspram ove manjinske skupine društva jeste taj što je istraživanje „Brojevi koji ravnopravnost znače 2.“ – Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini, koje je Sarajevski otvoreni centar radio pokazala da je veliki broj LGBTI osoba doživjelo uznemiravanje. 81,7% ispitanih. 60,9 % ispitanih  je u strahu od od potencijalnog uznemiravanja, a 7 % njih ne napuštaju svoje domove jer su pripadnici_ce LGBTI populacije i postoji velika mogućnost da će biti napadnuti. Na osnovu ovih podataka jasno je  da problem postoji, te da se o temi nasilja i diskriminacije nad LGBTI osobama mora govoriti, posebice u instituciijama koje dolaze u kontakt s pripadnicima_ama manjinskih skupina koje doživljavaju nasilje i diskriminaciju.

U drugom dijelu poludnevne info sesije govorila je Naida Kučukalić, te je predstavila smjernice za postupanje s LGBTI osobama. Radilo se o smjernicama koje se odnose konkretno na Ministarstvo  za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izjeglice Kantona Sarajevo, ali i o učestvovanju drugih institucija u procesu promjene koja za cilj ima nediskriminaciju i  uvažavanje ljudskih prava. Smjernice su podijeljene u sedam koraka, koji se odnose na osvještavanje vlastitih predrasuda, poštovanje i štićenje ljudskih prava, profesionalni pristup, nediskriminaciju, zaštitu privatnosti i povjerljivosti, kontinuiranu edukaciju, te senzibilizaciju i inkluzivnost.

Predstavnici_ce državnih intitucija su predstavnici_ce svih državljana_ki, te je zbog toga od iznimne važnosti da zagovaraju zaštitu sviju nas,  promovišu raznolikost, ravnopravnost i suzbijanje diskriminacije te javno osude govor mržnje. Do sada je javnost bila većinski suzdržana ili negativna po pitanju LGBTI osoba, međutim dolazi do promjena u odnosu između  LGBTI osoba/nevladinih organizacija koje se zalažu za poštivanje ljudski prava LGBTI osoba  i institucija. Ova pozitivna promjena se dešava, između ostalog zahvaljujući edukaciji i senzibilizaciji, ali i volji  za saradnjom predstavnika_ca državnih ustanova s LGBTI osobama.

Poludnevna info sesija je održana u sklopu projekta “Izgradnja institucionalne mreže podrške za lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne i interspolne (LGBTI) osobe u KS”, a finansiranog od strane USAID-ovog programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG).