Poziv za učešće na školi za studente_ice novinarstva, komunikologije i mlade novinarke_e

FINAL_logo_LGBT skolaPoziv za učešće na školi za studente/ice novinarstva, komunikologije i mlade novinarke_e

Odgovorno novinarstvo: LGBT osobe i mediji

24-26.02.2016, Bjelašnica

Sarajevski otvoreni centar poziva sve studentice i studente novinarstva, komunikologije i mlade novinarke/e iz Bosne i Hercegovine, koji su završili studij u zadnje tri godine, da se prijave na školu pod nazivom: Odgovorno novinarstvo: LGBT osobe i mediji.

Škola će biti održana od 24. do 26. februara 2016. godine na Bjelašnici.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBT (lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i trans*) osoba i žena.

Škola ima za cilj afirmaciju prava LGBT osoba i senzibilizaciju javnosti kroz odgovorno novinarstvo mladih ali i budućih novinara/ki, uz njihovo aktivno učešće tokom trajanja škole. Izvještavanje o pravima manjina, kao i o pravima LGBT osoba, na profesionalan i etički način značajna je tema, jer mediji predstavljaju moćan instrument kojim se može vršiti uticaj na stavove i ponašanje građanki/a. Kako se obrazovne institucije samo djelimično dotiču ove teme, neophodno je da se kroz vannastavnu edukaciju buduće novinarke/i edukuju o ovoj temi.

Učesnice/i će imati priliku da se upoznaju sa terminologijom vezanom za prava LGBT osoba, uče o stereotipima i predrasudama kroz različite vježbe, saznaju kakav se jezik koristi u medijima kada je u pitanju izvještavanje o LGBT temama, te koji su to dominantni obrasci predstavljanja LGBT osoba. Imat će priliku da dobiju informaciju zašto je bitno pisati o LGBT temama, te koja je odgovornost medija za kreiranje javnog diskursa o LGBT osobama.

Budući da mediji najviše prostora posvećuju izvještavanju o paradi ponosa, učesnice/i će imati priliku da prisustvuju predavanju o tome da li je parada ponosa provokacija ili politički čin, te šta ona predstavlja za LGBT osobe, društvo i državu. Govorit ćemo i kako novinari/ke koje rade u meanstream medijima mogu da sami otvore prostor za LGBT teme. Budući da živimo u doba novih medija na školi će biti govora i o radu u online medijima koji u svojoj platformi sadrže i primarno izvještavanje o LGBT temama.

Nakon završetka, kao obavezni dio škole, učesnice/i će imati obavezu da urade novinarski tekst na temu prava i života LGBT osoba iz BiH, te imati priliku da objave isti na portalu lgbt.ba.

Organizatori preuzimaju troškove smještaja i ishrane i putne troškove od Sarajeva do Bejlašnice, a putni troškovi za učesnice/ke iz drugih gradova će biti refundirani nakon završetka Škole.

Rok za prijavu na Školu je 15. februar 2016. godine.

Radnu verziju programa možete pronaći ovdje.

Svi zainteresovani za učešće na Školi moraju popuniti formular i napisati motivacijsko pismo (do jedne A4 stranice u wordu) koji treba da sadrži informaciju o razlogu prijave na Školu, da li ste se do sada susretale/i sa temama vezanim za LGBT osobe i šta za vas predstavlja profesionalno i etičko izvještavanje o LGBT temama u bh. medijima.

O rezultatima konkursa prijavljene/i će biti obaviještene/i najkasnije do 19. februara 2016. godine.

Formular i motivacijsko pismo, kao i sva dodatna pitanja, šaljite putem maila na: [email protected].

Školu organizujemo u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske.