Poziv na školu za studente_ice novinarstva i mlade novinare_ke

FINAL_logo_LGBT skola_DRUGI TEKSTPoziv za učešće na školi

za studente_ice novinarstva i komunikologije i mlade novinarke/e

Odgovorno novinarstvo: LGBT osobe i mediji 

Sarajevski otvoreni centar poziva sve studentice i studente novinarstva i komunikologije i mlade novinarke_e iz Bosne i Hercegovine, koji su završili studij u zadnje tri godine, da se prijave na školu.

Škola će biti održana od 13. do 15. marta 2015. godine u Sarajevu.

Škola ima za cilj afirmaciju prava LGBT osoba i senzibilizaciju javnosti kroz odgovorno novinarstvo mladih ali i budućih novinara_ki, uz njihovo aktivno učešće tokom trajanja škole. Izvještavanje o pravima manjina, kao i o pravima LGBT osoba, na profesionalan i etički način značajna je tema, jer mediji predstavljaju moćan instrument kojim se može vršiti uticaj na stavove i ponašanje građanki_a. Kako se obrazovne institucije samo djelimično dotiču ove teme, neophodno je da se kroz vannastavnu edukaciju buduće novinarke_i edukuju o ovoj temi.

Učesnice_i će imati priliku da se upoznaju sa terminologijom vezanom za prava LGBT osoba, uče o stereotipima i predrasudama kroz različite vježbe, saznaju kakav se jezik koristi u medijima kada je u pitanju izvještavanje o LGBT temama, te koji su to dominantni obrasci predstavljanja LGBT osoba. Imat će priliku da dobiju informaciju zašto je bitno pisati o LGBT temama, te koja je odgovornost medija za kreiranje javnog diskursa o LGBT osobama.

Budući da mediji najviše prostora posvećuju izvještavanju o paradi ponosa, učesnice_i će imati priliku da prisustvuju predavanju o tome da li je parada ponosa provokacija ili politički čin, te šta ona predstavlja za LGBT osobe, društvo i državu. Budući da živimo u doba novih medija na školi će biti govora i o radu na jednom LGBT portalu – CroL.hr.

Radnu verziju programa možete pogledati na ovom linku.

Nakon završetka, kao obavezni dio škole, učesnice_i će imati obavezu da urade novinarski tekst na temu prava i života LGBT osoba iz BiH, te imati priliku da objave isti na portalu lgbt.ba.

Organizatori preuzimaju troškove smještaja i ishrane, a putni troškovi za učesnice_ke iz drugih gradova će biti refundirani nakon završetka Škole.

Rok za prijavu na Školu je 1. mart 2015. godine.

Svi zainteresovani za učešće na Školi moraju popuniti formular i napisati motivacijsko pismo (do jedne A4 stranice u wordu, 1.5 prored) koji treba da sadrži informaciju o razlogu prijave na Školu, da li ste se do sada susretale_i sa temama vezanim za LGBT osobe i šta za vas predstavlja profesionalno i etičko izvještavanje o LGBT temama u bh. medijima.

O rezultatima konkursa prijavljeni_e će biti obaviješteni_e najkasnije do 5. marta 2015.

Formular i motivacijsko pismo, kao i sva dodatna pitanja, šaljite putem maila na: [email protected].

Školu organizujemo u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske.