Poziv za medije na press konferenciju: predstavljanje Rozog izvještaja 2017.

Poštovani_a,

Pozivamo vas na press konferenciju Sarajevskog otvorenog centra, koja će se održati u utorak16.05.2017. godine u 11 sati na trgu ispred Parlamenta Federacije BiH, gdje ćemo prezentovati glavne nalaze iz Rozog izvještaja 2017. – Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u BiH koji donosi pregled stanja ljudskih prava LGBTI osoba u periodu od januara 2016. do aprila 2017. godine.

Na press konferenciji predstavit ćemo pozitivne i negativne prakse koje su obilježile 2016. i početak 2017. godine, te dati odgovore na sljedeća pitanja: Da li je i kakav napredak postignut tokom 2016. i početkom 2017. godine u zaštiti i poštivanju ljudskih prava LGBTI osoba? Koje su najzastupljenije prakse kršenja ljudksih prava LGBTI osoba u BiH? Kakav je odgovor institucija na ova kršenja? Kako su se provodil zakoni i javne politike koji za cilj imaju unapređenje ravnopravnosti LGBTI osoba u BiH?  Šta je to s čime smo ušli u 2017. godinu i na čemu ćemo morati raditi da bismo postigli veći stepen ravnopravnosti LGBT građana_ki BiH?

Ukoliko imate nekih pitanja molimo Vas da ih uputite Sarajevskom otvorenom centru  na: e-mail: [email protected] ili na broj telefona: +387 65 358 006. Za više informacija kontakt osoba je Vladana Vasić.