Policija MUP-a KS: „Shvatili smo koji su ključni problemi sa kojima se susreću LGBTI osobe“

Sarajevski otvoreni centar je uz finansijsku podršku fondacije Heinrich Boel Stitftung 13. i 14. septembra 2017. godine, održao dvodnevnu obuku za policijske službenike_ice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Trening za policajce i policajke je bio o pravima i boljem razumijevanju problema sa kojima se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans* i interpolne (LGBTI) osobe u BiH pod nazivom „Suzbijanje nasilja nad LGBTI osobama, iskustva u BiH i iskustva iz regije“.

U toku prvog dana obuke, govorilo se o LGBTI terminologiji, predrasudama i stereotipima, te o položaju LGBTI građana i građanki u bh. društvu. Na kraju prvog dana obuke policijski službenici_ce su imali_e priliku da kroz koncept žive biblioteke u kojem su osobe „knjige koje se čitaju“, upoznati LGBT osobe i razgovarati o ličnim pričama, iskustvima, problemima sa kojima se susreću. Drugi dan obuke, govorilo se o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje:  kontekstualnom i pravnom okviru, te o konkretnim slučajevima iz prakse u kojima su policijski službenici_e mogli_e vidjeti koliko i na koji način krivična djela počinjena iz mržnje djeluju na  LGBTI osobe kao jednu od društveno pogođenih kategorija ovim krivičnim djelima.

Budući da je počinjenje nasilja i krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama u ekspanziji, smatramo da je edukacija policijskih službenika_ica na temu ljudskih prava LGBTI osoba jako bitna i potrebna. Policijski_e službenici_e su na kraju dvodnevne obuke istaknuli da im je obuka uveliko doprinijela  razumijevanju problema sa kojima se susreću LGBTI osobe u bh. društvu.