Oznaka: obuka policajaca

Policija MUP-a KS: „Shvatili smo koji su ključni problemi sa kojima se susreću LGBTI osobe“

Budući da je počinjenje nasilja i krivičnih djela počinjenih iz mržnje nad LGBTI osobama u ekspanziji, smatramo da je edukacija policijskih službenika_ica na temu ljudskih prava LGBTI osoba jako bitna i potrebna. Policijski_e službenici_e su na kraju dvodnevne obuke istaknuli da im je obuka uveliko doprinijela  razumijevanju problema sa kojima se susreću LGBTI osobe u bh. društvu.

Federalna televizija, 24.09.2013. – Edukacija policijskih službenika u zaštiti LGBT osoba

U Konjicu je održana prva neformalna edukacija policijskih službenika u zaštiti LGBT osoba u BiH. Cilj je bio skrenuti pažnju na problematiku zločina iz mržnje zbog seksualne orijentacije, što još nije uvršteno u zakonski okvir Federacije. Dvadeset policajaca i policajki iz Kantona Sarajevo prvi su policijski službenici u BiH koji su prošli neformalnu edukaciju s … Continued