Parliamentarism in Bosnia and Herzegovina

parlament3. Saša Gavrić, Damir Banović (priredili, 2012)
Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/ Fondacija Friedrich Ebert.

PDF version: Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini