Održan trening za Koordinacioni odbor BiH za praćenje provedbe GAP-a BiH za period 2013-2017

Početkom ove sedmice, 13. i 14. februara, održan je trening o pravima lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interpolnih (LGBTI) osoba za predstavnice_ke Koordinacionog odbora Bosne i Hercegovine za praćenje provedbe Gender akcionog plana BiH za period 2013-2017.

Na dvodnevnom treningu su sudjelovali predstavnice_ci državnih institucija, a neke od njih bile su: Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Ministarstvo obrane BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo komunikacije i prometa, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Agencija za državnu službu BiH, Agencija za statistiku.

Trening je organizovan u cilju edukacije i senzibiliziranja o pravima LGBTI osoba, budući da gender akcioni plan uključuje i mjere za unapređenje prava LGBTI osoba. U prvom dijelu programa učesnici/e su se imale priliku upoznati sa LGBTI terminologijom, aktivizo,m, sterotipima i predrasudama koje se povezuju sa LGBTI osobama.Nakon toga su uslijedila izlaganja i diskusije na teme ”Položaj LGBTI osoba u BiH”, te ”Promjena spola: medicinski i pravni aspekti” i ”Istospolna partnerstva”. U program treninga je bila uključena i živa biblioteka, gdje su učesnice_ci imali_e priliku da razgovaraju s LGBT osobama, o njihovim životima i problemima s kojim se susreću. Kao i uvijek, ovaj završni dio prvog dana treninga je ostavio mnogo utisaka na učesnice_ke.

Drugi dio programa je uključio izlaganje i diskusiju na temu ”Neravnopravnost i diskriminacija – institucionalni mehanizmi poticanja jednakosti”. Trening je zaključen izlistavanjem prijedloga mjera za unapređenje prava LGBTI osoba koje je Sarajevski otvoreni centar predložio kao prioritetna, kako na državnom tako i na entitetskim nivoima. Prijedlog mjera za ravnopravnost lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2019. godine je moguće pronaći na našoj web stranici, na ovom linku.