Novi diskriminatorni upitnik za dobrovoljne davaoce_teljke krvi u Republici Srpskoj

diskriminacijaJučer, 16.07.2013. Sarajevski otvoreni centar primio je odgovor Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na upit o izmjeni diskriminatornog  upitnika za dobrovoljne davatelje_ice krvi, koja je bila najavljena u isto vrijeme kada se radilo na izmjenama upitnika u Federaciji BiH.

U primljenom odgovoru, Sarajevski otvoreni centar obavješten je da do izmjene formulara jeste došlo, te da je novi upitnik u upotrebi od decembra 2012. godine. Novim upitnikom do tada sporno i diskriminatorno pitanje „Da li ste ikada imali seksualne odnose sa osobom istog spola?“  kojim je bilo apsolutno nedozvoljeno LGB osobama da daruju krv, zamijenjeno je sa dva nova pitanja, jednim namijenjenim muškarcima: “Da li ste ikada imali seksualne odnose sa muškarcem?“, te za žene: „Koliko vam je poznato, da li je ijedan muškarac sa kojim ste imali seksualne odnose u proteklih 12 mjeseci, imao seksualne odnose sa drugim muškarcem?“ . Potvrdni odgovor na jedno od ova dva pitanja dovodi do zabrane darivanja krvi potencijalnom_oj davatelju_ici.

Iako se izmjenom upitnika trebalo postići uklanjanje diskriminacije LGB osoba prilikom darivanja krvi, te usklađivanje kriterija za odbijanje dobrovoljnih davatelja_ki krvi sa Zakonom o zabrani diskriminacije koji izričito zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ovakvim rješenjem  samo se dodatno diskriminišu i marginaliziraju gej ili biseksualni muškarci, te se sugeriše da su samo oni rizična skupina, i da je njihova krv opasnija ili nečistija od krvi ostalih davatelja_ki.

Dosadašnja praksa u većini europskih država bila je da se zabranjuje darivanje krvi muškarcima koji imaju seks sa muškarcima, kao i ženskim partnericama ovih osoba, jer se smatralo da ove osobe predstavljaju posebno rizičnu kategoriju davaoca_teljki krvi, te da je procenat HIV-a i ostalih spolno prenosivih bolesti među osobama ovog seksualnog opredjeljenja jednak procentu ovih bolesti koji se pojavljuje kod heteroseksualne populacije. Međutim prema najnovijim naučnim i medicinskim istraživanjima došlo je i do promjena kriterija po kojima se muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima u potpunosti odbacuju kao potencijalni davatelji krvi, te se sve više kao kriterij za odbacivanje potencijalnih darivatelja_ki uzima njihovo rizično seksualno ponašanje, a ne seksualna orijentacija.

Posmatrajući praksu u zemljama Europe i regije, možemo primjetiti da je ovaj kriterij izmijenjen na u potpunosti nediskriminatoran način, te da se drugačijim formulacijama kriterija za dobrovoljne davaoce_teljke krvi postiže čak i veći stepen zaštite i sigurnosti krvi. Tako je naprimjer  u Srbiji zabranjeno darivanje krvi svim osobama koje su imale analni seksualni odnos u proteklih 6 do 12 mjeseci, dok je u Federaciji BiH, nakon nedavnih izmjena, zabranjeno darivanje krvi svim osobama  koje su u posljednjih 12 mjeseci imali spolni kontakt s osobom s povećanim rizikom.

Sarajevski otvoreni centar svakako će nastaviti svoj rad na zagovaranju za izmjenu upitnika za dobrovoljne davaoce_teljke krvi, te ukidanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, te predložiti Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske saradnju na pronalaženju rješenja za otklanjanje ove diskriminacije uz očuvanje najvećeg mogućeg stepena sigurnosti i zaštite darovane krvi.