MUP Kantona Sarajevo odredio kontakt osobe za rad sa LGBT populacijom

Plakat_POLICIJA_FINAL FINALSarajevski otvoreni centar je prošlog petka primio dopis iz MUP-a Kantona Sarajevo o određivanju kontakt osoba – policijskih službenika i službenica – za rad sa LGBT osobama žrtvama krivičnih djela u četiri gradske policijske stanice/uprave (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad).

Irfan Nefić, šef Odsjeka za odnose sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, na pitanje portala lgbt-prava.ba da li postoje kontakt službenici_e i za neke druge kategorije osoba, odgovorio je: “U našim aktivnostima permanentno radimo na edukaciji naših policijskih službenika, specijalizirajući ih za različite segmente naših aktivnosti, kao što su rad sa žrtvama porodičnog nasilja, rad sa maloljetnicima prestupnicima, kao i maloljetnim žrtvama krivičnih djela, te drugim osjetljivim kategorijama.”

Na pitanje šta za MUP Kantona Sarajevo predstavlja ova odluka o određivanju kontakt policijskih službenika_ca za direktan rad i pomaganje LGBT osobama, kojima pomoć bude potrebna, Nefić je rekao da će “Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao jedna od najrespektabilnijih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, u svakom slučaju svoje aktivnosti zasnivati na pozitivnim zakonskim propisima, uvažavajući jednak pristup svima i poštivanje ljudskih prava svih u cjelosti”.

Irfan Nefić, šef Odsjeka za odnose sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Foto: oslobodjenje.baPodsjećamo da Sarajevski otvoreni centar više od dvije godine aktivno sarađuje sa MUP-om Kantona Sarajevo, u okviru različitih projekata, sa ciljem zaštite prava LGBT osoba. Saradnja je započeta kampanjom postavljanja postera (Policija je tu da štiti sve osobe! Zaustavimo diskriminaciju i nasilje nad LGBT osobama!) po svim policijskim stanicama u Kantonu Sarajevo, a u svrhu podizanja svijesti i povjerenja kada je riječ o prijavljivanju slučajeva diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama.

U okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba (koji finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH, Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE) u septembru 2013. godine održana je prva obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta za 19 policajaca_ki u zajednici Kantona Sarajevo. Krajem marta ove godine, u prostorijama jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo održana su prva dva časa edukacije o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu kao motivima izvršenja krivičnih djela za policijske službenike_ce policije Kantona Sarajevo u okviru permanentne obuke i njene oblasti Rad policije u zajednici. Od aprila, jednom sedmično, u narednih godinu dana, policijske službenice_ci će učiti o prepoznavanju krivičnih djela počinjenih iz predrasude na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te postupanju prema LGBT osobama žrtvama ovakvih krivičnih djela. Planirano je da oko 1500 policijskih službenika_ca policije Kantona Sarajevo do marta 2015. godine prođe kroz ovu edukaciju.

Također, Sarajevski otvoreni centar je od oktobra 2013. godine pokrenuo i pravno savjetovanje za LGBT osobe, gdje možete prijaviti slučajeve diskriminacije ili nasilja, koje ste doživjeli ili im prisustvovali, i u kojem će vam dati sve neophodne i konkretne informacije šta možete uraditi.

U nastavku donosimo kontakt-osobe za rad sa LGBT osobama:

Omer Kadrić, viši inspektor I PU – PS Stari Grad – zamjenik komandira, tel: 033 53 20 00

Dželmina Kepeš, mlađa inspektorica I PU – PS Centar – rukovoditeljica smjene, tel: 033 22 66 76

Himzo Hadžiabdić, stariji policajac IPU – PS Centar – policajac u zajednici, tel: 033 22 66 76

Dženan Fejzić, stariji policajac II PU – PS Novo Sarajevo – policajac u zajednici, tel: 033 66 17 23

Haris Mirvić, stariji policajac II PU – PS Novo Sarajevo – policajac u zajednici, tel: 033 66 17 23

Irma Hondo, mlađa inspektorica III PU – Novi Grad, tel: 033 45 12 11