Obavijest o sastanku sa službenicima policijske stanice opštine Centar Sarajevo

Želimo da vas informišemo da smo 24. 01. 2013. godine imali_e sastanak sa službenicima policijske stanice opštine Centar Sarajevo. Naime, policijski službenici su samoinicijativno došli u prostorije Sarajevskog otvorenog centra, te su se željeli bolje upoznati sa našim radom i razgovararati o konkretnim vrstama saradnje sa policijskom stanicom Centar, u kojoj su oni nadležni.

Na sastanku su bili prisutni inspektor u jedinici za profesionalne standarde i koordinator rada policije u zajednici i policajka i policajac iz odjela Rad sa zajednicom. Izrazili su otvorenost za saradnju, te da su posvećeni zaštiti svih osoba bez obzira na religiju, nacionalnost, seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet. Također, smo dobili i lični kontakt policajca koji radi sa zajednicom u opštini Centar, te ga možemo direktno kontaktirati u slučaju diskriminacije ili nasilja.

Kao što znate Sarajevski otvoreni centar je od kraja oktobra pokrenuo i pravno savjetovanje za LGBT osobe, te apelujemo da nam prijavite u koliko vam se dese slučajevi diskriminacije ili nasilja, te vam mi možemo proslijediti njegov kontakt, ili zajedno s vama prijaviti vaš slučaj policiji.

Također, su željeli da nas obavijeste da su postere (Policija je tu da štiti sve osobe! Zaustavimo diskriminaciju i nasilje nad LGBT osobama!) koje smo im poslali postavili u sve policijske stanice u Kantonu Sarajevo. Naime, Sarajevski otvoreni centar je u sklopu projekta koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, uradio kampanju podizanja svijesti i povjerenja radi prijavljivanja slučajeva diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama. Kampanja je realizovana kroz postere i flajere koji su podijeljeni u svim policijskim stanicama Kantona Sarajevo.

Sarajevski otvoreni centar već godinu dana aktivno komunicira sa državnim institucijama, pa tako i sa MUP-om Kantona Sarajevo, te je ova kampanja postavljanja postera na kojima se nalazi i njihov logotip rezultat našeg konstantnog lobiranja i zagovaranja za LGBT prava.

Uspostavljanje kontakta sa MUP-om kantona Sarajevo, kao i sa Policijskom stanicom opštine Centar je prvi korak ka boljoj i efektnijoj zaštiti LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Ovu akciju već srpovodimo u Kantonu Tuzla, a radimo i na uključivanju Ministarstava unutrašnjih poslova ostalih kantona FBiH u ovu kampanju.

Možete nam se javiti na sljedeće kontakte:

[email protected]

[email protected]

ili nas kontaktirati brojem telefona: 033 264 421.

Vaš Sarajevski otvoreni centar