Nakon psihijatara_rica i medicinske sestre i tehničari JU Psihijatrijske bolnice Jagomir prošli obuku o ljudskim pravima LGBTI osoba

Nakon održane info sesije za psihijatre_ice, kroz dvije info sesije, obuku o ljudskim pravima LGBTI osoba su prošli_e i medicinske sestre i tehničari JU Psihijatrijske bolnice Jagomir u Sarajevu. Prva info sesija je održana 20.11.2017. godine, a druga 23.11.2017. godine. Info sesije su bile  edukativnog karaktera, a za cilj su imale i senzibilizaciju medicinskih sestara i tehničara ove Ustanove o ljudskim pravima LGBTI osoba.

Slobodanka Dekić je govorila o tome kako je biti LGBTI osoba u BiH i koji stepen nasilja i diskriminacije LGBTI osobe trpe. Istraživanje, „Brojevi koji ravnopravnost znače 2.“ – Analiza rezultata istraživanja problema i potreba LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini u 2017. godini“, koje je Sarajevski otvoreni centar radio, je pokazalo da LGBTI osobe najviše prolaze kroz psihičke poteškoće zbog odnosa svoje okoline prema njima, a najčešća psihička poteškoća koju LGBTI osobe doživljavaju je stres. Oko 30% LGBTI osoba potraži stručnu psihološku/psihijatrijsku/terapeutsku pomoć, dok najčešći razlog zbog kojeg LGBTI osobe u BiH ne traže stručnu pomoć je taj da smatraju da im nije potrebna. Na osnovu ovih podataka je jasno da problem postoji te da je uzrokovan zbog društvenog odnosa okoline prema LGBTI osobama.

Naida Kučukalić je predstavila smjernice za postupanje s LGBTI osobama. Govorilo se o smjernicama koje konkretno medicinske sestre i tehničari ove zdravstvene Ustanove mogu primijeniti u svom radu a kada je u pitanju njihov odnos prema LGBTI osobama.

Medicinske sestre i tehničari su izjavili_e da su im edukacije bile informativne i korisne, te da bi i ubuduće željeli_e da učestvuju u događajima koji se odnose na ljudska prava LGBTI osoba.

Poludnevne info sesije su održane u sklopu projekta “Izgradnja institucionalne mreže podrške za lezbejke, gejeve, biseksualne, transrodne i interspolne (LGBTI) osobe u KS”, a finansiranog od strane USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).