Muškarci u Kantonu Sarajevo neće više biti diskriminisani u pogledu nabavljanja, držanja i nošenja peper spreja

Sarajevski otvoreni centar je u januaru 2017. godine dobio informaciju da je utvrđen Nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo.

Odredba koju predlagač (Vlada Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova) propisuje, i koja ukida prethodno postojeću diskriminaciju, jeste mogućnost da se sprej za omamljivanje, bolje poznati kao „peper sprej“, može nabavljati, držati i nositi od strane punoljetnih osoba, bez ograničenja u pogledu spola. Nacrt Zakona je dostupan ovdje.

Saša Gavrić je u ime Sarajevskog otvorenog centra, uočivši diskriminatornu odredbu u prethodno važećem Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo iz 2007. godine, koja je propisivala da sprejeve za omamljivanje mogu nabavljati, držati i nositi isključivo osobe ženskog spola, u februaru 2016. godine podnio žalbu Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U žalbi je istaknuto da je takva odredba jasno diskriminatorna prema osobama muškog spola te da je, pored toga, takva odredba i uvredljiva i za pripadnice ženskog spola, jer sugeriše da je samo njima potreban sprej za samoodbranu, kao i a priori označava muškarce isključivo kao napadače, a ne i kao one koji se takođe moraju braniti.

Napominjemo da su branitelji_ce prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih (LGBTI) osoba i same LGBTI osobe (bez obzira na rod i spol) u BiH često meta govora mržnje i žrtve krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Zato je potrebno reagirati i iskoristiti dostupna pravna sredstva za ukazivanje na diskriminaciju i kršenje ljudskih prava.

Tako smo u ovoj žalbi htjeli staviti do znanja da je muškarcima, po tom zakonu, zabranjeno nabaviti i nositi peper sprej, kako bi se potencijalno odbranili, te da ih takva odredba diskriminiše.

Kako bi se ova oblast ispravno regulisala, zajednički smo ukazali na postojeću diskriminatornu odredbu i zatražili njeno uklanjanje kroz izradu novog zakona.

U januaru 2017. smo dobili obavijest od Institucije Ombudsmena u kojem nas obavještavaju da je Skupština Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo koji tu diskriminatornu odredbu uklanja i ukida organičenja u pogledu spola kada je u pitanju ovaj tip oružja za svrhe samoodbrane.

Dobro je znati da institucije u BiH rade svoj posao, reaguju na prijave slučajeva diskriminacije i trude se otkloniti ih. Borba se nastavlja…