Korak ka efikasnijoj pravosudnoj zaštiti u slučajevima kršenja ljudskih prava LGBT osoba

DSC_0375U saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, na Jahorini je 11. i 12. septembra 2014. godine održan trening iz oblasti zaštite ljudskih prava LGBT osoba, namijenjen tužiocima_teljkama i sudijama_tkinjama. Treningu je prisustvovalo 16 sudija_tkinja i tužilaca_teljica iz Sarajeva, Tuzle i Mostara. Cilj ove edukacije jeste senzibilizirati i upoznati domaće praktičare_ke s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini u skladu s domaćim pravnim propisima, poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde.

Drugu godinu zaredom Fondacija Heinrich Boell, Ured u BiH, sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, implementira projekat Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, koji finansira Evropska Unija. Poseban fokus projekta je usmjeren na senzibilizaciju državnih službenika_ca koji rade u sektoru unutrašnjih poslova, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja, ali i drugih ciljnih skupina kao što su novinari_ke i predstavnici_e organizacija civilnog društva o specifičnostima diskriminacije i nasilja, kao i drugih problema s kojima se lezbejke, gej muškarci, biseksualne i transrodne osobe svakodnevno suočavaju u bosanskohercegovačkom društvu.

Tokom dvodnevnog interaktivnog treninga, tužitelji_ke i sudije_kinje su imali_e priliku slušati, diskutovati i stjecati nova znanja o temama seksualne orijentacije i rodnog identitetu u bh. pravu, o stereotipima i predrasudama prema LGBT osobama koje mogu utjecati na profesionalnost državnih službenika_ca u njihovom radu, o diskriminaciji i krivičnim djelima motivisanima predrasudom na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, i praksi Evropskog suda i drugih sudskih tijela u regiji u slučajevima koji se tiču LGBT osoba.