Konferencija: Vrijeme je za zajednice života parova istog spola u BiH

slika30.06.2016. održat će se završna konferencija pod nazivom Vrijeme je za zajednice života parova istog spola u BiH u sklopu projekta “Unapređenje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH u skladu sa EU standardima”.

Iako je Bosna i Hercegovina napravila je vidljiv napredak na polju osiguravanja jednakosti lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba, nejednakost LGBTI osoba u bh. društvu i dalje je sveprisutna i nastavlja biti veliki problem. I pored veoma jasnih međunarodni standarda u ovoj oblasti, životne zajednice istospolnih parova u BiH nisu prepoznate ni na koji način. Evropski sud za ljudska prava u različitim slučajevima odlučivao je o ovom pitanju, a 21. jula 2015. godine u slučaju Olliari protiv Italije, Sud je potvrdio da je Italija prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama neregulisanjem životnih zajednica parova istog spola. Ova odluka postala je precedent za buduće slučajeve protiv zemalja koje još uvijek ne poštuju pravo na porodični život parova istog spola. Ova odluka Suda obavezuje i BiH, i kao članicu Vijeća Evrope, ali i kao državu u kojoj je Europska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama sastavni dio Ustava, te ima prednost nad svim ostalim zakonima.

Na konferenciji će zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatke, Goran sElanec, predstaviti obaveze BiH da reguliše zajednice života parova istog spola, a bit će predstavljeni i modeli zakona o životnim zajednicama parova istog spola u entitetima Bosne i Hercegovine koji su izrađeni u sklopu ovog projekta, a njen cilj je poticanje diskusije o obavezama BiH da pravno reguliše zajednice života parova istog spola. Konferencija će se održati u prostorijama Delegacije Evropske unije u BiH, agendu konferencije možete vidjeti ovdje.

Konferenciju organiziraju Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Mediacentar koji partnerski implementiraju ovaj projekt. Projekt je finansirala Europska unija kroz Europski instrument za demokratiju i ljudska prava uz finansijsku podršku Lezbejske fondacije za pravdu Astraea i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.