Javni poziv za predavače/ice na LGBTIQ aktivističkoj školi

Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje

JAVNI POZIV

kojim traži predavače/ice na „LGBTIQ aktivističkoj školi – osnaživanje aktivista/kinja protiv online nasilja i govora mržnje“ u okviru projekta Suprotstavljanje nasilju i govoru mržnje u online prostoru nad LGBTI+ osobama u BiH kojeg provodi uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE).

POZADINA

Cilj škole je pružiti mladima aktivistima/kinjama u Bosni i Hercegovini što cjelovitije znanje o LGBTI+ aktivizmu, društvenom kontekstu i pravima, posebno u odgovoru na rastuće antirodne i anti-LGBTI narative koji potiču online nasilje i govor mržnje, kako bi bili osnaženi/e poboljšanim znanjem i praktičnim vještinama za suprotstavljanje online nasilja i govoru mržnje. Škola bi trajala 5 dana, a kroz program koji bi u prva tri dana adresirao osnove LGBTI+ aktivizma, razumijevanje trenutnog stanja LGBTI aktivizma, istraživanje društvenog konteksta, regionalnih i globalnih trendova te pravnog okvira, sa naglaskom na online nasilje i govor mržnje, razvili/e bismo svijesti i otpornosti na trenutne izazove koji su pred LGBTI+ aktivistima/kinjama. Naredna dva dana škole bi bila usmjerena na praktičnu obuku za učinkovit aktivizam i online zagovaranje kroz trening razvijanja kontra-narativa protiv štetnog sadržaja, sticanja vještina za navigaciju i odgovaranje na online nasilje i pružanje podrške drugima unutar LGBTI+ zajednice, te praktične obuka za stvaranje podcasta o LGBTI temama i kreiranje angažirajućeg i informativnog sadržaja na TikToku, kao dvije najznačajnije platforme koje mogu osigurati da polaznici/ce mogu koristiti odgovarajuće alate za pojačavanje pozitivnih narativa. Kombinirajući teorijsko znanje s praktičnim vještinama, škola potiče dinamično učenje. Polaznici će sudjelovati u diskusijama, studijama slučaja i interaktivnim vježbama. Praktična obuka uključuje scenarije iz stvarnog svijeta kako bi se aktivisti pripremili za učinkovito online zagovaranje. Polaznici/ce će biti sposobni za stvaranje privlačnog sadržaja, doprinos podcast seriji te iskorištavanje platformi poput TikToka za pojačavanje pozitivnih narativa i promociju prava LGBTI osoba. Kako bismo organizovali/e ovu

Očekujemo 10 polaznika/ca, a pri izboru učesnika/ca vodit ćemo računa i geografskoj zastupljenosti, spolu, te mogućnostima za primjenu daljeg znanja kroz djelovanje u organizacijama civilnog društva ili neformalnim feminističkim i LGBTI+ grupama.

PERIOD ANGAŽMANA: Od 9. jula do 22. septembra 2024.

OPIS POSLOVA

· REZULTAT: 10 polaznika_ca škole LGBTIQ aktivizma koji_e su aktivno angažovano_i u zagovaranje rješavanja pitanja nasilja u online prostoru i govora mržnje online kroz korištenje online alata komuniciranja.

· Barem 2 medijska pojavljivanja / nastupa aktivista_kinja koji/e su završili školu LGBTQI aktivizma

ZADACI:

· Kreiranje program i kurikuluma koji bi adresirao osnove LGBTI+ aktivizma, razumijevanje trenutnog stanja LGBTI aktivizma, istraživanje društvenog konteksta, regionalnih i globalnih trendova te pravnog okvira, sa naglaskom na online nasilje i govor mržnje, čime bi se razvile svijest i otpornost na trenutne izazove koji su pred LGBTI+ aktivistima/kinjama.

· Redovita komunikacija s projektim koordinatorom uz kreiranje kurikuluma i sadržaja programa škole koji mora biti pokriven SOC resursima i publikacijama 100%.

· Pet dana pripreme i jedan dan predavanja u Neumu.

· Nakon završene Škole, ključni predavači/ce će nastaviti s mentorstvom i podrškom za polaznike/ce, s fokusom na održavanju njihovih aktivističkih napora i vlastitih projekata.

Napomena: Angažovani predavači/ice će sami snositi sve eventualne troškove koje se odnose na putne troškove i smještaj.

ROKOVI

· od 9. 7. 2024. do 22. 7. 2024. razvijanje kurikuluma

· od 22. 8. 2024. izrađen i prihvaćen konačni kurikulum

· od 11. 9. 2024. do 16. 9. 2024. priprema nastave

· od 17. 9. 2024. do 22. 9. 2024. predavanje

POTREBNE VJEŠTINE

· Predavač/ica mora imati iskustvo u vođenju i provođenju treninga, radionica i seminara.

· Predavač/ica mora biti odlični upoznata s ljudskim pravima LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, odnosno s njihovim položajem, kao i aktivizmom, različitim oblicima i metodama aktivizma te njegovom historijom.

Molimo Vas da Vašu biografiju, finansijsku ponudu i motivaciono pismo u kojem ćete predložiti ideje i metode za sprovođenje nekog od modula (Osnove LGBTI+ aktivizma, Društveni kontekst, pravni kontekst i online nasilje, Medijski nastup, Stvaranje angažirajućeg sadržaja, Učinkovit aktivizam i online zagovaranje) dostavite na [email protected], najkasnije do 8. juli 2024. godine (12:00h).