Iz Rozog izvještaja 2017: Sloboda okupljanja i udruživanja

U narednom periodu ćemo objavljivati tekstove iz našeg Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava LGBTI osoba – Rozi izvještaj 2017.

Pravni okvir

Pravo na slobodu okupljanja i udruživanja regulisano je Ustavom BiH, ustavima entiteta i kantona, Statutom Brčko distrikta, zakonima entiteta i kantona. Ovo pravo dodatno je zaštićeno i međunarodnim dokumentima koje je BiH ratificirala ili usvojila u svoj pravni sistem, kao što je Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Svi ovi dokumenti garantuju da svi_e građani_ke u BiH imaju pravo na slobodno okupljanje koje smije biti ograničeno samo u cilju zaštite sigurnosti ljudi i imovine.

Iako država ne stvara poticajan okvir za razvoj civilnog društva, niti su usvojene strategije za razvoj civilnog društva, LGBTI aktivizam se i dalje razvija. Trenutno u BiH djeluje više organizacija koje rade na zaštiti i promociji ljuskih prava LGBTI osoba. Sve više organizacija civilnog društva LGBTI ljudska prava uključuje u svoj portfolio djelovanja pored svojih primarnih aktivnosti. Ovakav razvoj aktivizma i djelovanja pokazatelj je podizanja svijesti u civilnom društvu da ljudska prava LGBTI osoba nisu specijalna prava, te da kao takva spadaju u široki dijapazon ljudskih prava za koja se zalažu ove organizacije.

Tri godine nakon napada na Festival Merlinka, još uvijek nije došlo do podizanja optužnice protiv odgovornih osoba. U novembru 2016. godine Sarajevski otvoreni centar podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog kršenja prava na slobodu okupljanja LGBTI građanima_kama u slučaju napada na Festival Merlinka.

 

Dokumentovani slučajevi

U Bosni i Hercegovini se redovno održavaju veliki i vidljivi događaji LGBTI tematike. Sarajevski otvoreni centar je bio domaćin Festivala queer filma Merlinka u 2015. i početkom 2016. godine. Nakon napada na Merlinku 2014, festivali u 2015., 2016. i 2017. godini organizovani su uz adekvatnu podršku i zaštitu policije. Festival Merlinka je gostovao i u Tuzli, 2015., 2016. i 2017. godine. Iako je Merlinka u Tuzli 2016. godine najavljena policiji, policija nije na adekvatan način procijenila opasnost te nije prisustvovala festivalu u Tuzli. Cjelokupnu zaštitu događaja prepustila je sigurnosnoj agenciji.

Tokom 2016. godine održano je više javnih protesta i događaja koji su tematizirali ljudska prava LGBTI osoba koji su održani uz podršku i prisustvo policijskih službenika_ca bez nasilja i incidenata.

Međutim, izdvaja se jedan slučaj koji se desio tokom aprila/maja 2017. godine. Sarajevski otvoreni centar je 30.03.2017. prijavio Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo održavanje protestnog marša održavanje protestnog marša za 13.5, povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, čiji cilj je bio podizanje svijesti javnosti o nedopustivosti nasilja nad LGBTI osobama. S obzirom da je marš planiran na dionici ceste kojom ide saobraćaj, od Vječne vatre do Parlamentarne skupštine BiH, 11.04.2017. zatražena je i saglasnost Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Rok za traženje ove saglasnosti prema Zakonu o osnovama bezbjednosti na putevima u BiH iznosi 15 dana prije održavanja događaja. Prema Zakonu o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo rok za prijavu događaja je 7 dana prije održavanja i tada, ukoliko se događaj odvija na cesti kojom ide saobraćaj, mora biti priložena saglasnost Ministarstva saobraćaja.

Od 04.05. do 11.05. članice Sarajevskog otvorenog centra telefonski su komunicirale s predstavnikom Ministarstva saobraćaja i primale oprečne informacije, a Ministarstvo se nije službeno oglašavalo. Bez rješenja Ministarstva saobraćaja kantona, kada je bilo razumno zaključiti da se skup, u koji su već bili uložen trud i sredstva, neće moći adekvatno organizovati i pripremiti prema važećim zakonima, 11.05.2017. godine, 48 sati pred sam događaj, na planiranom posljednjem sastanku s policijom radi organizacije protestnog marša, članice Sarajevskog otvorenog centra su zakazale protestno okupljanje pred zgradom Vlade Kantona Sarajevo u istom terminu u kojem je bio planiran protestni marš, jer je tad prema Zakonu o javnom okupljanju Kantona Sarajevo isticao posljednji rok za prijavu javnog skupa koji bi se trebao desiti 13.5. Rješenje Ministarstva saobraćaja stiglo je 11.05.2017. u 16:08h što je bilo prekasno za izvršavanje daljnjih koraka kako bi se marš organizovao i održao, te prekasno da se ispoštuje zakonska obaveza da organizator tj. Sarajevski otvoreni centar javnost najkasnije 48 sati unaprijed obavijesti o promjeni režima saobraćaja putem medija prema Zakonu o osnovama bezbjednosti na putevima u BiH. Nepoštivanje ove odredbe učinili bi Rješenje nevažećim te svakako spriječilo održavanje marša. Rješenje je stiglo 5 sati nakon press konferencije u kojoj su članice Sarajevskog otvorenog centra javnost upoznale s otkazivanjem marša zbog administrativne šutnje Ministarstva saobraćaja, najavile da se radi o kršenju slobode okupljanja, i najavile novi protestni skup.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo tako je administrativnom šutnjom i jasnim ignorisanjem zahtjeva Sarajevskog otvorenog centra prekršilo pravo na slobodu okupljanja LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo.

 

Smjernice za djelovanje

  • Stvoriti okvire za podršku institucija organizacijama civilnog društva koje rade na unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba.
  • Javne skupove LGBTI tematike potrebno je shvatiti kao skupove rizičnog karaktera, te na adekvatan i blagovremen način osigurati od strane policije. Policija i sve druge uključene institucije moraju ozbiljnije pristupiti ovakvim događajima i blagovremeno poduzimati neophodne radnje, imajući na umu da se sloboda okupljanja može ograničiti isključivo na osnovu zakona, a radi ostvarivanja nekog od legitimnih ciljeva iz člana 11, stava 2 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: nacionalna sigurnost ili javna sigurnost; sprečavanje nereda ili zločina; zaštita zdravlja ili morala; zaštita prava i sloboda drugih. Osim toga, svako ograničenje prava na slobodu mirnog okupljanja mora biti srazmjerno cilju u čiju je svrhu i određeno.