Feministička čitanja društvenih fenomena. Radovi polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić, drugo dopunjeno izdanje

prednja-korica1Autor/ice:  Aida Spahić, Almina Šatrović, Amila Mujezinović, Amina Selak, Amira Hasanović, Ammar Zeljković, Bojana Vasić, Dajana Cvjetković, Dalila Mirović, Delila Hasanbegović, Elma Čavčić, Emina Kuštrić, Erma Mulabdić, Hana Ćurak, Hasija Omerbegović, Hatidža Dedović, Izudin Karić, Jasmina Čaušević, Kristina Ljevak, Maida Salkanović, Maida Zagorac, Marina Veličković, Melisa Tolja Mešić, Mersiha Jašarević, Nataša Okilj, Nedžada Avdić, Selma Lučkin, Selma Mustačević, Tanja Grabovac, Vesna Pirija

Feministička čitanja društvenih fenomena.
Radovi polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić, drugo dopunjeno izdanje

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar (2016)