Federalna.ba: Imenovati žene za ministrice u Vladi KS-a

UntitledPredstavnice/i Sarajevskog otvorenog centra, Fondacije “Cure” i Udruženja Infohouse, danas su predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo Seji Bukvi predale/i zvaničan dopis i zahtjev da se pri izboru buduće Vlade KS-a ispoštuje Zakon o ravnopravnosti spolova.

Direktorica Infohousea Dženana Alađuz je kazala da su se obratile predsjedavajućem SKS-a, s obzirom na to da je u toku konstituiranje Vlade KS-a.

„Potrebno je da se zaista osvrne ne Zakon o ravnopravnosti spolova i da predloženi kandidati budu oba spola, a ne kao što je do sada bio slučaj da imamo od jedne do tri žene i to u nekim marginalnim ministarstvima“, kazala je Alađuz u izjavi za medije.

Također je i Selma Hadžihalilović iz Fondacije „Cure“naglasila da je ovo pokušaj da se skrene pažnja javnosti i novoizabranih predstavnika vlasti, da na svim nivoima vlasti u BiH treba da bude najmanje zastupljeno 40 posto žena.

Pozvala je sva udruženja žena, članica NVO-a da i one izađu na ulice i pokušaju da u svojim gradovima pozovu svoju izabranu vlast da uvaži ženske glasove, ženske probleme, da kroz politiku i izvršna i zakonodavna vlast promišlja ženska pitanja koja moraju biti u fokusu.

Pojasnila je da to „ženska pitanja“, često bude shvaćeno kao nešto nevažno, nešto što je od sekundarnog značaja.

Smatra da ne može biti od sekundarnog značaja činjenica da većina gradova u BiH nema riješeno pitanje javnog gradskog saobraćaja, da vrtići nisu dostupni za svu djecu, već samo za svako sedmo dijete.

„Mi žene nemamo jednaka prava, ne dobivamo naknadu za porodiljska odsustva, usvojeno je i normalno je da nas pitaju da li ćemo se poroditi kada dobijemo radno mjesto, da na intervjuima za posao kažu ne želim ženu s trbuhom. Kada će se oni koje smo izabrali prihvatiti svog posla, jer imamo dobre zakone ali se oni ne provode i niko ni za šta ne odgovara“, rekla je Hadžihalilović.

Podsjećaju da član 20. Zakona o ravnopravnosti spolova BiH jasno reguliše da će se u izvršnoj vlasti osigurati ravnopravna zastupljenost spolova, a vlada u kojoj nije zastupljen relevantan broj ministrica ne može biti legitimna niti reprezentativna, te ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi se ignorirala polovina stanovništva BiH.