Oznaka: volontiraj

Doprinesi promjeni u društvu! Aktiviraj se, volontiraj i budi dio SOC tima!

Ukoliko ste zainteresovani_e da se pridružite timu Sarajevskog otvorenog centra u radu na osnaživanju LGBT osoba, praćenja stanja prava LGBT osoba i žena, promociji ljudskih prava u društvu i izgradnji ženskog i LGBT pokreta, zagovaranju promjene politika vlasti, popunjen formular za volontiranje i kraću biografiju pošaljite do 20. augusta 2014. na [email protected].