Civilno društvo spremnije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje

Optimized-20150429_094048U okviru projekta „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, kojeg finansira Stalna Misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču a implementira Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, održana je obuka pod nazivom „Krivična djela počinjena iz mržnje“ za predstavnike_ice civilnog društva, lokalnih zajednica, pojedince i pojedinke koji_e rade na sprečavanju incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje, i davanju doprinosa procesu pomirenja.

Obuka za jačanje kapaciteta predstavnika_ica civilnog društva održana je od 28. do 29. aprila u Sarajevu. Cilj obuke bio je da se učesnicima_ama kroz one teme o kojima do sada nisu imali_e prilike da slušaju predstave znanja i iskustva vezana za krivična djela počinjena iz mržnje koja im mogu pomoći u budućem radu u prevenciji i borbi protiv ove vrste krivičnih djela u BiH.

U sklopu dvodnevne obuke, učesnici_ce su imali_e priliku da slušaju, ali isto tako aktivno i učestvuju na različite načine u programu obuke. Obuka je obuhvatila one teme koje učesnicima_icama do sada nisu bile dovoljno poznate, pa se tako prvi dan Obuke u cilju borbe prepoznavanja kršenja ljudskih prava na osnovu predrasuda govorilo o pojmovima i povezanosti diskriminacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje, kako prepoznati diskriminaciju, i koji su to sve oblici diskriminacije. Govorilo se i o značaju Zakona o zabrani diskriminacije te kako koristiti ovaj Zakon u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje, o čemu je sa predstavnicima_icama organizacija civilnog društva razgovarao Adnan Kadribašić ispred Misije OSCE u BiH.

Tokom drugog dana obuke, učesnici_ce su imali_e priliku da slušaju više o LGBT tematici: govorilo se o osnovnim pojmovima ljudskih prava LGBT osoba i predrasudama kao motivu izvršenja krivičnih djela nad LGBT osobama. Sesiju je držala Naida Kučukalić ispred Sarajevskog otvorenog centra. U nastavku radnog dana govorilo se i o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta o čemu je sa učesnicima_icama razgovarao Mladen Antonijević iz Beograda.

Na obuci je učestvovalo 22 predstavnika_ice koalicija za borbu protiv mržnje iz cijele BiH. Više o koalicijama na: www.supergradjani.ba i www.supergradjanke.ba

Obuka je dio niza treninga i edukacija koje će se u naredne dvije godine organizovati u cilju jačanja kapaciteta i znanja uposlenika_ca institucija za provođenje zakona, predstavnika_ca civilnog sektora, te zaposlenika_ca sudova i tužilaštava u BiH o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.