Agencija za zaštitu ličnih podataka reagovala nakon našeg dopisa

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini zabranila je nadležnim tijelima na svim razinama vlasti koja djeluju u vanrednoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa da objavljuju osobne podatke o osobama koje su pozitivne na korona virus kao i osobama kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.

Također, istima je naloženo da odmah uklone i blokiraju osobne podatke o osobama koje su pozitivne na korona virus kao i osobama koje poštuju određene mjere izolacije i samoizolacije, a čiji podaci su javno objavljeni, navodi se u odgovoru koji nam je poslala agencija.

Sarajevski otvoreni centar je ranije uputio dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi sa zaštitom ličnih podataka osoba kojima je izdato rješenje o izolaciji.

Upozorili smo da objavljivanje ličnih podataka osoba kojima je određena mjera izolacije može izazvati etiketiranje, stigmatiziranje i eventualni poziv na linč, kako onih koji se te mjere ne pridržavaju, tako i onih koji je se pridržavaju.

Smatramo da objava ovih ličnih podataka nema zakonsko utemeljenje koje bi uklonilo njihovu zaštitu ili ograničilo pravo na privatnost u vezi sa zdravstenim stanjem osoba, te da predstavlja kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka, kršenje prava na privatnost kao jednog od osnovnih ljudskih prava, te kršenje entitetskih zakona o pravima pacijenata.