Upućen dopis nadležnim institucijama za zaštitu ličnih podataka osoba u izolaciji

Sarajevski otvoreni centar uputio je dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi sa zaštitom ličnih podataka osoba kojima je izdato rješenje o izolaciji.

Ovim putem želimo skrenuti pažnju da je u toku objava imena, prezimena, adrese i drugih ličnih podataka osoba kojima je izrečeno rješenje o izolaciji. Objavu vrše institucije i organi na različitim nivoima vlasti, među kojima su Štab civilne zaštite Kantona 10, Federalna uprava za inspekcijske poslove i Opština Konjic, te se ovi spiskovi dalje dijele putem novinskih web portala i društvenih mreža.

Upozoravamo da objavljivanje ličnih podataka osoba kojima je određena mjera izolacije može izazvati etiketiranje, stigmatiziranje i eventualni poziv na linč, kako onih koji se te mjere ne pridržavaju, tako i onih koji je se pridržavaju. Pregledom objava i komentara u online prostoru je evidentno da se govor mržnje i poziv na nasilje već uveliko koristi u vezi sa do sada objavljenim informacijama.

Smatramo da objava ovih ličnih podataka nema zakonsko utemeljenje koje bi uklonilo njihovu zaštitu ili ograničilo pravo na privatnost u vezi sa zdravstenim stanjem osoba, te da predstavlja kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka, kršenje prava na privatnost kao jednog od osnovnih ljudskih prava, te kršenje entitetskih zakona o pravima pacijenata.

Razumijevajući da pojedina ljudska prava i slobode mogu u iznimnim vanrednim okolnostima biti ograničena ili suspendovana, napominjemo da takve mjere morajuproći test javnog interesa. Objavljivanje ličnih podataka u ovim okolnostima uzrokovat će građanima i građankama BiH i nadležnim institucijama više štete nego koristi.

Posebno nas brine što bi ova mjera mogla dovesti do obeshrabrivanja građana i građanki koji imaju simptome koronavirusa da se jave nadležnim službama i podvrgnu testiranju, u želji da izbjegnu javnu stigmatizaciju i objavljivanje njihovog imena. Time ove osobe ostaju izvan nadzora, što će samo doprinijeti širenju pandemije.

Pozivamo Agenciju za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i Instituciju Ombudsmena za ljudska prava BiH da u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima reagujete i zaštitite lične podatke osoba koje se nalaze u izolaciji, dok je takva reakcija još uvijek preventivnog karaktera.