“18+ Knjiga o nešto drugačijim muškarcima”

Naslovnica 1 Coming out price za webRadosno najavljujemo novu knjigu i pozivamo Vas na njenu promociju u petak, 13.12.2013, od 22h (lokaciju promocije saznaćete pošto se prijavite na mail: [email protected]).

Sarajevski otvoreni centar je u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini i Fondacijom Planet Romeo objavio knjigu ličnih i coming out priča gej, biseksualnih i trans* muškaraca, intervjue sa parovima i pojedincima, te fotografije, grafike i ostale vizuelne forme koje na svoj način pričaju priče o identitetima, različitosti, neprihvatanju ili prihvatanju, priče o unutrašnjim svjetovima, maštanjima, žudnji, strahovima, stidu, strasti, slobodi, oprezu, hrabrosti i, konačno, coming outu.

Ne želimo da gej, bi i trans* muškarci u BiH budu vidljivi samo u kontekstu nasilja i diskriminacije i zato smo stvorili prostor u kojem svaki nešto drugačiji muškarac može da ispriča svoju priče u formi u kojoj želi. Ova publikacija se po svojoj ideji i formi nadovezuje na knjigu Više od etikete – o ženama koje vole žene i doprinos je povećanju autentične literature u BiH koja se bavi svakodnevnim životom neheteroseksualnih muškaraca.

Knjiga se sastoji iz četiri dijela. U prvom dijelu gej, biseksualni i trans* muškarci govore o svojoj seksualnosti, vezama i mnogim drugim aspektima nešto drugačije muške svakodnevnice. Nakon toga, u integralnoj formi predstavljamo intervju sa Mirnesom Kubatom Vanillom. Uvjerite se i sami zašto je ova priča jedinstvena. U trećem poglavlju donosimo lične coming out priče, dok se u četvrtom dijelu nalazi prostorno-vremenski analitičko-teorijski pogled na seksualnost, identitete i proces kakav je coming out. Umjetnički radovi nešto drugačijih muškaraca – fotografije, slike i grafike, na vizuelan način upotpunjuju knjigu pričajući svoje priče.

Nadamo se da ćete uživati u čitanju!