Vijesti

05/09/2019
PUBLIKACIJA: Zastupljenost, reprezentativnost i vidljivost kandidatkinja tokom predizborne kampanje za Opšte izbore 2018

Publikacija predstavlja rezultate istraživanja koje je za cilj imalo utvrditi da li su se kandidatkinje na izborima u BiH 2018. godine u manjem omjeru pojavljivale u medijima...

28/08/2019
Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike. Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u BiH

Zbornik „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike“ predstavlja uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u Bosni i Hercegovini. Ovaj zbornik...

23/08/2019
#SOC intervju: Rodna ravnopravnost za studentice i studente društvenih nauka u BiH

Analiza koju je Sarajevski otvoreni centar proveo među javnim fakultetima društvenih i humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini pokazala je da se kroz nastavne programe na...

21/08/2019
PUBLIKACIJA: Izvještaj u sjeni za 3. ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH

Bosna i Hercegovina se u prethodne četiri godine suočila s mnogim izazovima koji su imali utjecaja na zaštitu ljudskih prava građana i građanki BiH – brojne...

19/08/2019
Mjere za rješavanje predrasudnih stavova u policiji kao način borbe protiv zločina iz mržnje

Piše: Marija Lučić – Ćatić Kada govorimo o efikasnoj borbi protiv zločina iz mržnje odnosno protupravnih ponašanja počinjenih iz predrasude kao motiva mnogo je toga...

01/08/2019
Mjere za poticanje prijave kaznenih djela počinjenih iz mržnje/predrasude kao motiva

Piše Marija Lučić – Ćatić Veliki broj istraživanja ukazuje na činjenicu da žrtve zločina iz mržnje iznimno rijetko prijavljuju navedena djela u komparaciji sa...