Oznaka: zbornik

Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike. Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u BiH

Zbornik „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike“ predstavlja uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u Bosni i Hercegovini. Ovaj zbornik udžbeničkog karaktera rezultat je poduhvata bh. akademskih radnika i radnica i stručnjakinja i stručnjaka iz prakse, koji/e su se okupili/e sa zajedničkom namjerom, da se na jedan sveobuhvatan i analitičan način predstave rodne teorije, istorija feminističke borbe i pravni okviri, zakoni, politike, institucije, strategije i alatke za ostvarivanje rodne ravnopravnosti s fokusom na Bosnu i Hercegovinu.

What is the Gender of Security?

3. Damir Arsenijević, Tobias Flessenkemper (2013) What is the Gender of Security? Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: What is the Gender of Security?      

Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica

4. Zlatiborka Popov-Momčinović, Saša Gavrić, Predrag Govedarica (priredili_e, 2012) Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Diskriminacija – Jedan pojam mnogo lica